Prezesi dla innowacji społecznych

Za nami pierwsze spotkania w ramach projektu „Prezesi dla innowacji społecznych” realizowanego we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Projekt ma formułę tutoringu prowadzonego przez prezesów z Koalicji Prezesi-wolontariusze dla wyselekcjonowanych innowatorów i innowatorek społecznych.

W pierwszej odsłonie projektu, dwóch prezesów z Koalicji Prezesi-wolontariusze zaoferowało wsparcie i przeprowadzenie tutoringu dla dwóch wybranych zespołów realizujących swoje innowacyjne przedsięwzięcia.

Do siedziby firmy Bigram, prezes Piotr Wielgomas zaprosił innowatorów z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Komitet zrzesza pracowników naukowych, ekspertów i studentów, a jednym z najważniejszych jego celów jest stworzenie nowych powiązań uczelni z ich otoczeniem społecznym – w tym rynkiem pracy. W przyszłym miesiącu odbędzie się kolejne spotkanie, a z relacji obu stron wynika, że będzie to bardzo udana współpraca.

W ostatnich latach powstała ogromna ilość przedsięwzięć zainicjowanych i prowadzonych przez kobiety. Drugim zespołem innowatorek biorących udział w projekcie „Prezesi dla innowacji społecznych” są panie z Future Simple - kolektywu edukacyjnego tworzonego przez trzy młode kobiety, matki, społecznice. Na co dzień prowadzą warsztaty, szkolenia i procesy rozwojowe, pomagają  osobom indywidualnym i organizacjom wprowadzać zmiany.
Ich nowe przedsięwzięcie otrzymało wsparcie merytoryczne od … oczywiście kobiety.  Jest to członkini Koalicji Prezesi-wolontariusze, pani Joanna Smolińska, prezes firmy Antalis.

Obu zespołom życzymy powodzenia i twórczej pracy!

Author Profile: p.kamyk

This author has published 3 articles so far. More info about the author is coming soon.

Prezesi dla Banków Żywności – pierwsze spotkania mentoringowe

W tym tygodniu odbyły się pierwsze spotkania mentoringowe w ramach nowego projektu „Prezesi dla Banków Żywności”. Zakłada on współpracę pomiędzy członkiem Koalicji Prezesi-wolontariusze - mentorem a mentee - menadżerem Banku Żywności. Ma ona na celu wsparcie rozwoju menadżera, by mógł jeszcze bardziej efektywnie zarządzać podlegającą mu placówką.

I tak, w Krakowie, z przedstawicielką krakowskiego Banku Żywności, spotkał się pan Karol Kołt, prezes SKK. Natomiast do Radomia, na pierwszą sesję mentoringową z prezesem Krzysztofem Kordem, do  siedziby Imperial Tobacco Polska Manufacturing, przyjechał przedstawiciel kieleckiego Banku Żywności.

W założeniu programu każda para mentor – mentee spotka się kilka razy.

Banki Żywności dzięki codziennym działaniom na masową skalę,  pozyskują średnio 80 000 ton jedzenia rocznie (dane z ostatnich 5 lat), które dystrybuują do ponad 1 600 000 najbardziej potrzebujących osób, za pośrednictwem 3500 organizacji pomocowych i instytucji społecznych. Żywność pochodzi m.in. od producentów,  rolników,  sieci handlowych i ze zbiórek żywności. Organizacja aktywnie działa również na rzecz niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania poprzez edukację skierowaną do różnych grup społecznych, w tym kampanii społecznych i warsztatów.

Author Profile: p.kamyk

This author has published 3 articles so far. More info about the author is coming soon.

Spotkanie Zespołu Eksperckiego Funduszu Podwójne Wyzwanie

Cel: wspieranie rozwoju Poradni Leczenia Bólu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa

6 września br., odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Eksperckiego Funduszu Podwójne Wyzwanie - prezesów z Koalicji Prezesi-wolontariusze, którzy zgodzili się doradzać i wspierać merytorycznie kadrę zarządzającą Poradni Leczenia Bólu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (FHO). W przedsięwzięcie to prezesi angażują się w ramach wolontariatu kompetencji.

Dlaczego Poradnia Leczenia Bólu FHO? Bo jest ona pierwszym projektem Funduszu Podwójne Wyzwanie, funduszu funkcjonującego wg modelu Venture Philanthropy*. Bohaterem tego pierwszego wyzwania jest Marek Rybiec, prezes iWealth i członek Koalicji Prezesi-wolontariusze.
W ramach podwójnego wyzwania podjął się przebiec 4 pustynie, każda na innym kontynencie, łącznie  1000 km biegu, a biegnąc chce zebrać środki na zakup wyposażenia medycznego niezbędnego do wykonywania zabiegów przeciwbólowych w Poradni. Cel: 100 000 zł - aktualnie na koncie jest już ponad 90 000 zł! Marek Rybiec zaprosił również kilku członków Koalicji do stworzenia eksperckiego zespołu doradczego, by pomocy finansowej towarzyszyło równie istotne wsparcie merytoryczne. A jest to bezcenna wiedza i doświadczenie – w różnych dziedzinach od finansów po marketing - które ci doświadczeni liderzy pragną przekazać kadrze Poradni Leczenia Bólu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

W pierwszym spotkaniu udział wzięli: Ewa Radkowska-Świętoń (TFI Skarbiec), Aneta Podyma-Milczarek (Pramerica Życie TUiR S.A.), Marek Jurkiewicz (InfoPraca i drugi bohater tego Podwójnego Wyzwania!), Krzysztof Kord (Imperial Tobacco Polska Manufacturing) i Marek Rybiec (iWealth) w roli gospodarza. Ze strony Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa obecni byli Prezes Zarządu Dorota Jasińska oraz dr Jerzy Jarosz, znany w międzynarodowym środowisku medycznym ekspert od leczenia bólu.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, twórcy Koalicji Prezesi-wolontariusze oraz Funduszu Podwójne Wyzwanie.

Poradnia Leczenia Bólu ma nieść pomoc nie tylko pacjentom onkologicznym, ale wszystkim pacjentom cierpiącym na stałe i okresowe, powtarzające się stany bólowe uniemożliwiające im codzienne funkcjonowanie. Międzynarodowe badania wskazują, że aż 25-30% (!) populacji na świecie cierpi z powodu nawracającego bólu.
Jest to projekt niezwykle ważny społecznie i potrzebny. Zapowiada się też intensywna praca zespołu eksperckiego – już w tej chwili zaplanowana jest na kilkanaście kolejnych miesięcy.

*Fundusz Podwójne Wyzwanie, który powstał przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, to fundusz typu Venture Philanthropy. Jego misją jest oferowanie wsparcia niefinansowego w postaci doradztwa i szkoleń oraz finansowego, zarówno w postaci zwrotnej, jak i bezzwrotnej. Celem Funduszu jest ratowanie i wspieranie ważnych inicjatyw społecznych w dążeniu do samodzielności i trwałości.
Więcej o Funduszu Podwójne Wyzwanie: www.podwojnewyzwanie.com

 

Author Profile: p.kamyk

This author has published 3 articles so far. More info about the author is coming soon.

Rynek pracy - jak najlepiej na nim zaistnieć?

19 czerwca 2018r w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie przy ul. Barskiej odbył się warsztat Marka Jurkiewicza, Prezesa firmy InfoPraca.pl. Uczestniczyli w nim podopieczni ośrodka, którzy wkrótce opuszczą jego mury i rozpoczną własną drogę zawodową.  Tematem spotkania był zatem rynek pracy w Polsce – jak wygląda obecnie i jak na nim zaistnieć?

Tajniki inwestowania czyli dlaczego nie warto kupować historycznych wykresów?

12 czerwca 2018r w Zebra Tower przy ul. Mokotowskiej 1 w Warszawie, w przestrzeni biznesowej Business Link, odbył się warsztat Krzysztofa Prasała, Prezesa Domu Inwestycyjnego Xelion”, poświęcony „Tajnikom inwestowania”. Uczestniczyli w nim młodzi przedsiębiorczy zrzeszeni w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, które były współorganizatorem warsztatu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w mojej firmie

11 czerwca 2018r. odbyło się piąte spotkanie z cyklu spotkań Członków Koalicji Prezesi-wolontariusze zaplanowanych na rok akademicki 2017/2018 ze studentami zrzeszonymi w Studenckim Forum Business Center Club, zorganizowane w ramach programu „Wiedza i doświadczenie”. Spotkanie dla  dwudziestu członków SFBCC, studentów i studentek,  poprowadził Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. HR Orange Polska. Spotkanie odbyło się w siedzibie Business Center Club przy Placu Żelaznej Bramy 10.

Dzień Dziecka w fotelu prezesa: podopieczni „Akademii przyszłości” odwiedzili Nową Erę

 

Z okazji Dnia Dziecka w warszawskiej siedzibie Nowej Ery wystąpiły sympatyczne utrudnienia. Firmę odwiedzili  podopieczni „Akademii przyszłości”. Dzieci zobaczyły, jak powstają podręczniki, uściskały redakcję „Świerszczyka”… i podsiadły panią prezes w jej gabinecie!

„Jak nie zanudzić słuchaczy, czyli o sztuce prezentacji”

O tym jaka jest różnica między dobrą a złą prezentacją oraz jakie są zasady, o których powinno się pamiętać przygotowując publiczne wystąpienia opowiadał podczas swoich warsztatów w VI Liceum Ogólnokształcącym im. T. Reytana oraz w XXVII Liceum im. T. Czackiego prezes firmy JetLine - Michał Ciundziewicki. Warsztaty odbyły się w dniach 15 marca i 17 kwietnia.

Prezes Michał Ciundziewicki opowiedział uczniom o tym, jak sam przekonywał się dlaczego przygotowanie dobrej, ciekawej prezentacji jest sztuką. Pokazał także na przykładach, jak nie należy przygotowywać prezentacji i jakie są najczęściej popełniane błędy. Zwrócił uwagę na rozmiar czcionki tekstu i wielkość obiektów w prezentacjach, posługiwanie się kontrastem a także na to, jak ważne jest pierwsze wrażenie. Podał kilka rad, jak dobrze zacząć prezentację, np. opowiadając coś zaskakującego albo coś zabawnego i jak nie zniechęcić słuchaczy.

Następnie przedstawił uczniom – bazując również na przykładach – sześć zasad udanej prezentacji, którymi są: obraz, emocje, początek, mowa ciała oraz kontakt wzrokowy oraz wskazał, jaka powinna być kwintesencja dobrej prezentacji: „Pokaż problem i jego rozwiązanie – tak, żeby nie zostawić słuchaczy bez happy-endu”.

 Na zakończenie spotkania Prezes Ciundziewicki zachęcił uczniów do tego, aby samodzielnie przygotowali prezentację na temat: „Dlaczego warto uczyć się w mojej szkole?”, za którą będą przyznane specjalne nagrody.

Warsztaty z młodzieżą z Liceum im. T. Reytana oraz T. Czackiego odbyły się w ramach programu wolontariatu kompetencji „Wiedza i doświadczenie” będącego flagowym programem Koalicji Prezesi-wolontariusze.

Author Profile: a.lukasik

This author has published 149 articles so far. More info about the author is coming soon.

„Rozbiegówka zawodowa” czyli jak zrobić wrażenie na przyszłym pracodawcy

 

W dniach 10 i 17 kwietnia 2018 r odbyły się kolejne spotkania w ramach programu wolontariatu kompetencji „Wiedza i doświadczenie” w ramach Koalicji Prezesi-wolontariusze, tym razem w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoyskiego przy ul. Smolnej w Warszawie. Poprowadzili je Marek Jurkiewicz, Członek Koalicji, Dyrektor Generalny firmy Infopraca oraz Mateusz Sikorowicz, Dyrektor Marketingu InfoPraca.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas drugich Liceum. Tym razem warsztat poświęcony był tematowi Curriculum Vitae oraz rozmowie rekrutacyjnej. „Przygotowując CV trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – czego mój przyszły pracodawca potrzebuje i czego oczekuje ode mnie?” radził licealistom Mateusz Sikorowicz. Wyjaśnił on uczniom jak bardzo ważne jest CV i do czego jest ono potrzebne: „CV jest po to, żeby mówiło za Was, kiedy Was nie ma. Jest to „pudełko, w którym jesteście schowani Wy”, CV pozwala Wam wyróżnić się z tłumu”.

Podkreślone zostały trzy kwestie, które ważne są przy pisaniu CV – czytelność, zawartość i rozplanowanie treści. „Traktujcie rekrutera trochę jak dziecko – pomóżcie mu, przekonajcie go w swoim CV, że warto się z Wami skontaktować. Jeżeli dojdzie już do spotkania rekrutacyjnego – warto, a nawet trzeba się do niego przygotować.”- mówił Mateusz Sikorowicz.

Prowadzący spotkanie podkreślali, że dobrze jest znać swoje mocne i słabe strony oraz umieć o nich opowiadać podczas rozmowy rekrutacyjnej, najlepiej na przykładzie własnych historii wziętych z życia zawodowego (koniecznie prawdziwych!). Podpowiadali, jakie informacje może wpisać do swojego CV licealista - są to: wolontariat, szkolenia czy znajomość języków obcych. Szczegółowo omówili jak przygotować się do rozmowy z przyszłym pracodawcą i jakie najczęściej błędy popełniają kandydaci do pracy. Zwrócili także uwagę na to, co warto mieć przy sobie na rozmowie rekrutacyjnej, tzn. referencje, zaświadczenia ze szkoleń, materiały poświadczające nasz udział w danym projekcie, np. krótki film lub publikację wydaną dzięki zaangażowaniu kandydata.

Warsztaty odbyły się w ramach programu wolontariatu kompetencji „Wiedza i doświadczenie”, będącego flagowym programem Koalicji Prezesi-wolontariusze, promującej społeczne zaangażowanie liderów biznesu, którzy osobiście biorą udział w działaniach wolontariackich.

 

 

 

Author Profile: a.lukasik

This author has published 149 articles so far. More info about the author is coming soon.

Przebiegnie cztery pustynie, by ulżyć w bólu pacjentom hospicjum! Rusza Fundusz Podwójne Wyzwanie!

Marek Rybiec, od lat związany z sektorem inwestycji finansowych, podjął się niezwykłego, Podwójnego Wyzwania: chce do końca roku przebiec 4 pustynie, każda na innym kontynencie.  Łącznie będzie to 1000 km biegu po piaskach Sahary, kamieniach Gobi, słonych skałach Atakamy i lodzie Arktyki. Jego sportowym wyczynom towarzyszy wyzwanie społeczne: biegnąc, chce zebrać środki na zakup wyposażenia medycznego niezbędnego do wykonywania zabiegów przeciwbólowych w Poradni Leczenia Bólu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

Fundusz Podwójne Wyzwanie, założony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a zainicjowany przez Koalicję Prezesi-wolontariusze, to pierwsze w naszym kraju przedsięwzięcie typu venture philanthropy, skupiające bohaterów realizujących niecodzienne wyzwania, środowisko biznesu i projekty społeczne potrzebujące wsparcia. „Podwójne wyzwanie” łączy dwa światy: z jednej strony jest cel sportowy – np. ulatramaraton, a z drugiej społeczny – zebranie określonej sumy pieniędzy. Dwa wyzwania ma także organizacja, która jest beneficjentem - ma dalej i skuteczniej pełnić misję społeczną, a jednocześnie zyskać niezależność od wsparcia zewnętrznego, stanąć na nogi, mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Pierwszym beneficjenem Funduszu jest powstała w 1990 r. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. Dzięki medycynie paliatywnej, pomocy psychologicznej i duchowej pomaga Pacjentom żyć godnie i bez bólu. Każdego roku obejmuje fachową opieką paliatywną ponad 2 tys. chorych w opiece domowej oraz ponad tysiąc pacjentów w hospicjum stacjonarnym. Nowocześnie wyposażona Poradnia pomoże Fundacji jeszcze skuteczniej realizować misję niesienia pomocy. To również szansa na większą stabilizację i samowystarczalność finansową Hospicjum, a w czasach, gdy około 30% polskich organizacji pozarządowych nie jest  w stanie funkcjonować samodzielnie, ratowanie najcenniejszych inicjatyw społecznych jest szczególnie potrzebne.

Dzięki innowacyjnej metodzie venture philanthropy inicjatywy otrzymują pomoc finansową oraz doradztwo eksperckie, zapewnione przez członków Koalicji Prezesi-wolontariusze, która wykorzystując narzędzia wolontariatu kompetencji, wspiera beneficjentów w procesie osiągania samodzielności i trwałości. To innowacja w myśleniu o przedsiębiorczości społecznej, która daje nadzieję na budowę stabilnego i samowystarczalnego sektora działań pozarządowych.

Inauguracja Funduszu Podwójne Wyzwanie odbyła się 28.03.2018 r. w siedzibie Fundacji Hospicjum Onkologiczne. W skład Rady Funduszu weszli przedstawiciele największych firm i organizacji pozarządowych w Polsce: Marek Rybiec (Prezes zarządu Netfund.pl), Paweł Łukasiak (Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), Małgorzata Barska (Prezes zarządu NN Investment Partners TFI), Łukasz Grass (Redaktor naczelny Business Insider Polska), Marek Jurkiewicz (Dyrektor Generalny InfoPraca.pl), Marcin Konieczny (Partner w firmie House of Skills), Artur Nowak-Gocławski (Prezes Zarządu ANG Spółdzielnia), Piotr Pawłowski (Prezes Fundacji „Integracja”), Ewa Radkowska-Świętoń (Prezes Zarządu TFI Skarbiec), Marek Kuzaka (Prezes zarządu AMS S.A).

 

Więcej informacji na stronie www.podwojnewyzwanie.com

Terminy ultramaratonów:

Sahara – 26.04 – 05.05.2018

Gobi – lipiec 2018

Atakama – październik 2018

Antarktyka – listopad 2018

 

Kontakt:

Weronika Chrapońska-Chmielewska

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Author Profile: w.chraponska

This author has published 18 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się