O wyzwaniach współczesnego przywództwa i znaczeniu wolontariatu na rynku pracy.

Współczesny lider … to lider, który dba nie tylko o swój biznes i zysk, ale również jest wrażliwy na sprawy społeczne, dba o swoich ludzi i środowisko pracy, co w rezultacie czyni go bardziej atrakcyjnym pracodawcą. O znaczeniu wolontariatu na współczesnym rynku pracy, o wyzwaniach współczesnego przywództwa i o tym, że nie samą pracą pracownik żyje, rozmawiano podczas konferencji „Czas biznesu – czas pomagania”, która odbyła się w Białymstoku, a zorganizowana została przez Stowarzyszenie Pro Salute, Fundację Rodziny Pileckich oraz Koalicję Prezesi-wolontariusze.

 

Inicjatorką wydarzenia była prof. Elżbieta Krajewska-Kułak - lekarz, naukowiec, pedagog, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, niezwykle aktywny społecznik - wielokrotnie nagradzana m.in. za swoją działalność charytatywną na rzecz lokalnej społeczności.

 

W projekt Koalicja Prezesi-wolontariusze zaangażowani są prezesi i członkowie zarządów firm, którzy m.in. poprzez wolontariat kompetencji dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierając w ten sposób organizacje pozarządowe i cenne inicjatywy społeczne. Również dbają o rozwój programów wolontariatu pracowniczego w swoich firmach.

 

O tym dlaczego jest to takie ważne w dzisiejszym biznesie i jakie korzyści takie działania niosą – nie tylko osobiste, ale właśnie dla rozwoju firmy - opowiadali przedstawiciele Koalicji Prezesi-wolontariusze i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia oraz Fundacja Nienieodpowiedzialni.pl), Sylwester Pedowicz (Ikano Bank AB w Polsce), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz Paulina Kamyk (koordynatorka projektu Koalicja Prezesi-wolontariusze, ARFP).

 

Celem tego spotkania było także zachęcenie lokalnego biznesu do włączania się w różne działania i projekty społeczne; zaproszenie lokalnych firm i przedsiębiorców do wzmocnienia działającej już niewielkiej grupy, którą podczas konferencji reprezentowali: Maciej Żywno, pełnomocnik zarządu Unibep S.A ds. partnerstwa publiczno – prywatnego, Lech Jerzy Pilecki, prezes Ryska Centrum Handlowe Sp. z o.o. oraz Jarosław Antychowicz, CEO Infinity Group Sp. z o.o.

 

Współczesny lider potrafi pomagać innym. Świadomie buduje kapitał społeczny poprzez wspieranie i dzielenie się zdobytą wiedzą, co także jest formą wolontariatu.

 

Najważniejsze przesłania konferencji:

Dzisiejszy pracownik nie chce być tylko osobą wykonującą jakieś zadania, chce być osobą realizującą coś ważnego.

Współczesny biznesmen jest liderem, który widzi potrzeby swojego otoczenia.

Współczesny przywódca jest blisko swoich ludzi i wspólnie z nimi działa społecznie.

Wśród ważnych słów w biznesie są takie jak: wrażliwość, człowieczeństwo, współodpowiedzialność, odwaga…

Pracodawca musi patrzeć na pracownika całościowo - jak na człowieka, który ma też swoje potrzeby (odpoczynek, sen, posiłek, potrzeby emocjonalne i duchowe). Dbanie o te potrzeby będzie sprzyjać jego samopoczuciu i spełnieniu, a tym samym jego efektywności (przeciwdziałając wypaleniu).

Już teraz – a trend ten będzie dynamicznie rósł – pracownicy wybierają firmy, które zwracają uwagę na ekologię, są etyczne, odpowiedzialne społecznie. Firmy, które dbają o potrzeby pracowników.  

Sfera społeczna jest częścią człowieka, dlatego trzeba ją bezustannie pielęgnować.

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

Koalicja Prezesi-wolontariusze partnerem społecznym krakowskiej konferencji przywódców LiGHT

„Technologia, Innowacja, Człowiek” – to hasła przewodnie V konferencji Leaders Island Insights (LiGHT), która odbyła się 13 maja 2019 roku, w Operze Krakowskiej. Konferencja LiGHT to miejsce transferu wiedzy i doświadczenia, otwartych rozmów, porywających wystąpień, networkingu, swobodnej wymiany poglądów. W tegorocznym programie znalazł się temat dotyczący wolontariatu kompetencji i roli liderów biznesu w ratowaniu cennych inicjatyw społecznych.

Takie działania bliskie są prezesom, prezeskom i członkom zarządów firm należących do Koalicji Prezesi-wolontariusze. Wśród aktywnych jej członków są Józef Kącki – twórca Konferencji LiGHT oraz Marek Rybiec – prezes iWealth Management i tegoroczny prelegent konferencji.

Marek Rybiec opowidział o swoich działaniach na rzecz Funduszu Podwójne Wyzwanie, utworzonego przy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Jego podwójne wyzwanie polegało na wyzwaniu sportowym, tj. przebiegnięciu w 2018 roku ultramaratów 4 Deserts oraz wyzwaniu finansowym - pozyskaniu 100 000 zł na rozwój poradni leczenia bólu Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie. Fundusz Podwójne Wyzwanie funkcjonuje według nowoczesnego modelu venture philathropy, który przedsiębiorstwom i organizacjom społecznym zapewnia z jednej strony wsparcie finansowe, a z drugiej wsparcie merytoryczne i kompetencyjne wzmacniające ich samodzielność i rozwój. Dlatego równolegle do wyzwań sportowych, wspólnie z prezeską Fundacji Hospicjum Onkologiczne pracowała grupa ekspertów – prezesów z Koalicji - którzy oferowali swoje doświadczenie i wsparcie kompetencyjne.

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

Prezes D.I. Xelion na Poligonie Przedsiębiorczości

Krzysztof Prasał, prezes Domu Inwestycyjnego Xelion i członek Koalicji Prezesi-wolontariusze, poprowadził wykład dla młodzieży podczas Poligonu Przedsiębiorczości w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie.

Była to już VII edycja Poligonu Przedsiębiorczości - nowoczesnego projektu edukacyjnego, którego celem jest szerzenie wiedzy ekonomicznej, promowanie postaw przedsiębiorczych oraz stworzenie platformy do spotkań i dyskusji dla młodych ludzi zainteresowanych tematyką gospodarczą i biznesem. Poligon Przedsiębiorczości skierowany jest do licealistów z całej Polski, a jego organizatorami są nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci L.O. im. S. I. Witkiewicza. W tegorocznym wydarzeniu, które odbyło się w dniach 14-15 lutego, udział wzięło prawie 300 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Wrocławia, Opola, Zielonej Góry, Łomży, Płońska oraz kilku liceów z Warszawy.

„Tajniki inwestowania” to tytuł wykładu i dyskusji z młodzieżą poprowadzonej przez prezesa Krzysztofa Prasała. Opowiadał m.in. o mechanizmach inwestowania, o tym że nie ma zysku bez ryzyka – jeśli nie widać ryzyka, to znaczy, że jest ukryte, ale na pewno ono jest! …o tym, że ważna jest dywersyfikacja portfela, śledzenie trendów i strategia. Częstym błędem inwestorów jest działanie pod wpływem emocji … choć mając wizję ogromnej straty finansowej trudno przecież zachować zimną krew. Dlatego w takich sytuacjach przydaje się doradca, któremu jest łatwiej podjąć nie emocjonalną decyzję. Do inwestowania należy się przygotować, dopasować instrumenty finansowe do swoich potrzeb i predyspozycji, a potem zachować zdrowy rozsądek i trochę dystansu.

Choć nie był to temat łatwy dla licealistów, to przez całą godzinę na sali panowało pełne skupienie, a rozmowy z prezesem Krzysztofem Prasałem trwały jeszcze po zakończeniu spotkania. 

Wyrazy uznania dla prof. Zygmunta Kaweckiego, nauczyciela przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” w kilku liceach w Warszawie, który od lat motywuje młodzież do rozwoju organizując im różnego rodzaju niestandardowe działania i wydarzenia.

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

Koszulka z podpisami "Złotek" na aukcji 27. finału WOŚP

Firma SKK - jeden z członków Koalicji Prezesi-wolontariusze - na aukcję organizowaną w ramach 27 finału WOŚP postanowiła podarować cenną, również sentymentalnie, rzecz. Jest to koszulka z podpisami "Złotek", czyli dwukrotnych Mistrzyń Europy w piłce siatkowej kobiet (w tym Agaty Mróz i trenera Andrzeja Niemczyka), którą przedstawiciele SKK sami wylicytowali podczas WOŚP w 2006 roku!
Przez 12 lat koszulka ozdabiała ściany kolejnych biur SKK, będąc chlubą i jednym z najważniejszych talizmanów firmy.
Zapraszamy do licytacji TUTAJ
Niech dobro idzie dalej w świat i się pomnaża!

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

13. Biznes Mikser

W listopadzie odbył się 13. Biznes Mikser – to cykliczne spotkania, w czasie których przedsiębiorstwa społeczne prezentują swoją ofertę biznesowi. Wydarzenie to organizowane jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, we współpracy z Koalicją Prezesi-wolontariusze.

Stronę biznesu reprezentowali członkowie Koalicji: prezes Michał Ciundziewicki oraz Anna Żegocka - firma JetLine, Robert Gowin - członek zarządu Pramerica Życie TUiR, Krzysztof Michniewicz - prezes ICP Group oraz Radek Miklaszewski - prezes Directors.

Przedsiębiorcy społeczni zaprezentowali 3 projekty: projekt RATS to plan stworzenia nowej organizacji wspierającej autorów sztuk wizualnych, która wypełniłaby powstałą na rynku lukę i dostarczyła profesjonalnej obsługi zarówno dokumentalistom i artystom wizualnym, jak również podmiotom zewnętrznym, zainteresowanym usługami audiowizualnymi; projekt Meander, będący platformą etycznej współpracy i wymiany, która łączy zachodni design i technologię z tradycyjnym rzemieślnictwem z Nepalu i globalnego południa; oraz projekt Miejski Lis, łączący sporty podwórkowe z lat 90-tych z nowymi sportami miejskimi.

Tradycyjnie – bo taka jest formuła Biznes Miksera – przedstawiciel każdego z projektów miał szansę przedyskutować go z każdym z prezesów. Działo się to w 15-minutowych rundach. Zadaniem przedsiębiorców społecznych jest możliwie najbardziej atrakcyjna i ciekawa prezentacja swojego pomysłu, produktu lub usługi, natomiast zadaniem przedstawicieli biznesu jest konstruktywna krytyka prezentacji w dyskusji.
Dzięki temu strona biznesowa ma szansę poznawania sektora ekonomii społecznej, a przedsiębiorstwa społeczne mogą zweryfikować swoje pomysły i plany z najbardziej doświadczonymi ekspertami.

  

 

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

O budowaniu kapitału relacyjnego, wizerunku w mediach społecznościowych i zawodowej pasji

Piotr Wielgomas, prezes zarządu BIGRAM oraz członek Koalicji Prezesi-wolontariusze, poprowadził warsztat dla młodzieży z LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Warsztaty w liceach odbywają się w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, a spotkania z osobami, które w życiu zawodowym osiągnęły ogromny sukces i mogą podzielić się ciekawymi i cennymi radami, są dla młodzieży bardzo inspirujące.
BIGRAM jest jedną z najbardziej aktywnych i doświadczonych firm doradztwa personalnego w Polsce. Firma prowadzi też różnorodną działalność w zakresie CSR oraz jest organizatorem polskiej edycji konkursu Enactus (www.enactus.pl), jednego z największych i najbardziej prestiżowych projektów z obszaru CSR i Employer Brandingu na świecie.
Podczas spotkania z uczniami, pan Piotr Wielgomas opowiadał o tym co jest ważne w kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej już od samego początku, już na etapie liceum i studiów. Zwracał uwagę m.in. na to jak cenne jest budowanie kapitału relacyjnego i pielęgnowanie różnych kontaktów, które w każdym momencie mogą zaowocować jakąś ciekawą współpracą, bądź pomóc w trudnej sytuacji. W obliczu wszechobecnych mediów społecznościowych należy dbać o swój wizerunek właśnie w tej przestrzeni. „Autogoogling” – to jest to co każdy z nas powinien od czasu do czasu zrobić. Oczywiście ważne są języki obce i umiejętność pracy w zespole … no i najważniejsze, by zawodowo wykonywać taką pracę, którą się lubi i która pasjonuje!
Za przygotowanie ze strony LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odpowiadał prof. Zygmunt Kawecki.

 

 

 

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

Czy działalność społeczna to nasza moralna powinność?

 

17 października w Hotelu Bristol w Warszawie odbyła się uroczysta gala charytatywna wieńcząca drugą edycję kampanii społecznej #ProjektPomagam, która powstała z inicjatywy portalu „Buisness & Prestige” na rzecz Fundacji Mam Marzenie. Podczas wydarzenia odbyła się debata o społecznej odpowiedzialności i potrzebie angażowania się w pomoc najbardziej potrzebującym. Rozmowę poprowadził prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z etyką społeczną i odpowiedzialnością biznesu w teorii i praktyce. Uczestnikami rozmowy byli Karolina Adamska – prezes Fundacji Mam Marzenie, aktorka i ambasadorka Fundacji Mam Marzenie Małgorzata Kożuchowska, Violetta Ratajczak – dyrektor sprzedaży na Europę Centralną i Wschodnią Vilmorin Garden; pełnomocniczka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet; uczestniczka pierwszej edycji #ProjektuPomagam oraz stały partner Fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk; Wilhelm Rożewski – marketing communications manager Volvo Groups Trucks Sales Baltic Sea Markets, a także Artur Nowak-Gocławski – prezes ANG Spółdzielnia, wybitny społecznik, twórca projektu nienieodpowiedzialni.pl, aktywny członek projektu Koalicja Prezesi- wolontariusze.

Treść całej debaty można przeczytać TUTAJ 

(fot. Piotr Wieliczko)

 

 

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

Rozmowy o odpowiedzialności

ANG Spółdzielnia - członek Koalicji Prezesi-wolontariusze - opublikowała właśnie książkę „Rozmowy o odpowiedzialności. Tom 1. Początek”. Powstała ona w ramach projektu Nienieodpowiedzialni, prowadzonego przez ANG od 2013 - www.nienieodpowiedzialni.pl - którego celem jest uwrażliwienie branży finansowej oraz ogólnie całego biznesu i społeczeństwa na zagadnienia odpowiedzialności, etyki, zrównoważonego rozwoju.

„Rozmowy o odpowiedzialności” to spojrzenie na zagadnienie odpowiedzialności z perspektywy doświadczenia i mądrości ludzi, reprezentujących rozmaite profesje i pełniących ważne funkcje społeczne. W książce zebrane zostały rozmowy z liderami, z autorytetami moralnymi i bezkompromisowymi naukowcami, sięgającymi nieznanego, aby rozwijać globalne społeczeństwa w stronę dobra wspólnego. Pojęcie "odpowiedzialność" stało się kluczem do rozmowy o tym, co ważne  w życiu i pracy.

- Wierzymy, że prawdziwa zmiana musi nastąpić u źródła. Od lat na wielu polach staramy się uwrażliwiać branżę finansową, biznes w ogóle i obywateli na humanizm, nasze relacje z innymi, na dobro wspólne. (…)  To nie może być sekta finansowa, ale sektor, który świadomie i odpowiedzialnie poprawia i buduje relacje z klientami. Długofalowo wpływa na reputację handlowców, menadżerów i bankowców najwyższego szczebla. Odpowiedzialność za produkty i ich oddziaływanie na klientów, społeczeństwo jest częścią naszej wspólnej ludzkiej, obywatelskiej i społecznej odpowiedzialności - mówi Artur Nowak – Gocławski prezes ANG Spółdzielnia, prezes-wolontariusz, autor projektu Nienieodpowiedzialni oraz prezes Fundacji Będę Kim Zechcę, wydawcy książki.

Rozmowy przeprowadzili świetni dziennikarze, wrażliwi psychologicznie i socjologicznie eksperci.
Więcej o książce na http://nienieodpowiedzialni.pl/wydawnictwa/

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

Prezesi dla innowacji społecznych

Za nami pierwsze spotkania w ramach projektu „Prezesi dla innowacji społecznych” realizowanego we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
Projekt ma formułę tutoringu prowadzonego przez prezesów z Koalicji Prezesi-wolontariusze dla wyselekcjonowanych innowatorów i innowatorek społecznych.

W pierwszej odsłonie projektu, dwóch prezesów z Koalicji Prezesi-wolontariusze zaoferowało wsparcie i przeprowadzenie tutoringu dla dwóch wybranych zespołów realizujących swoje innowacyjne przedsięwzięcia.

Do siedziby firmy Bigram, prezes Piotr Wielgomas zaprosił innowatorów z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Komitet zrzesza pracowników naukowych, ekspertów i studentów, a jednym z najważniejszych jego celów jest stworzenie nowych powiązań uczelni z ich otoczeniem społecznym – w tym rynkiem pracy. W przyszłym miesiącu odbędzie się kolejne spotkanie, a z relacji obu stron wynika, że będzie to bardzo udana współpraca.

W ostatnich latach powstała ogromna ilość przedsięwzięć zainicjowanych i prowadzonych przez kobiety. Drugim zespołem innowatorek biorących udział w projekcie „Prezesi dla innowacji społecznych” są panie z Future Simple - kolektywu edukacyjnego tworzonego przez trzy młode kobiety, matki, społecznice. Na co dzień prowadzą warsztaty, szkolenia i procesy rozwojowe, pomagają  osobom indywidualnym i organizacjom wprowadzać zmiany.
Ich nowe przedsięwzięcie otrzymało wsparcie merytoryczne od … oczywiście kobiety.  Jest to członkini Koalicji Prezesi-wolontariusze, pani Joanna Smolińska, prezes firmy Antalis.

Obu zespołom życzymy powodzenia i twórczej pracy!

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

Prezesi dla Banków Żywności – pierwsze spotkania mentoringowe

W tym tygodniu odbyły się pierwsze spotkania mentoringowe w ramach nowego projektu „Prezesi dla Banków Żywności”. Zakłada on współpracę pomiędzy członkiem Koalicji Prezesi-wolontariusze - mentorem a mentee - menadżerem Banku Żywności. Ma ona na celu wsparcie rozwoju menadżera, by mógł jeszcze bardziej efektywnie zarządzać podlegającą mu placówką.

I tak, w Krakowie, z przedstawicielką krakowskiego Banku Żywności, spotkał się pan Karol Kołt, prezes SKK. Natomiast do Radomia, na pierwszą sesję mentoringową z prezesem Krzysztofem Kordem, do  siedziby Imperial Tobacco Polska Manufacturing, przyjechał przedstawiciel kieleckiego Banku Żywności.

W założeniu programu każda para mentor – mentee spotka się kilka razy.

Banki Żywności dzięki codziennym działaniom na masową skalę,  pozyskują średnio 80 000 ton jedzenia rocznie (dane z ostatnich 5 lat), które dystrybuują do ponad 1 600 000 najbardziej potrzebujących osób, za pośrednictwem 3500 organizacji pomocowych i instytucji społecznych. Żywność pochodzi m.in. od producentów,  rolników,  sieci handlowych i ze zbiórek żywności. Organizacja aktywnie działa również na rzecz niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania poprzez edukację skierowaną do różnych grup społecznych, w tym kampanii społecznych i warsztatów.

Author Profile: p.kamyk

This author has published 12 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się