Marek Wojtyna
Danone Sp. z o.o.
„Działania firmy nie kończą się na murach fabryki…” a firmy to nie są samotne wyspy - nasze działania wywierają wpływ  na środowisko naturalne i otoczenie. Firma Danone od lat jest znana jako  społecznie zaangażowana i odpowiedzialna. Jako nowy Prezes Zarządu Spółki, deklaruję, że nasze działania nadal będą dążyły do redukcji naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne, oraz że będziemy prowadzić aktywny dialog z naszymi interesariuszami a także nadal pro...
Marek Kuzaka
AMS S.A.
Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Ponowne włączenie się AMS w prace Koalicji „Prezesi-Wolontariusze” – po utworzeniu Fundacji Akademia Integracji – pozwoli nam wszystkim wzmocnić i wzajemnie wesprzeć podejmowane działania. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas, a dawanie przykładu osobistego zaangażowania jest najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu. Jesteśmy liderem rynku reklamy out ...
Krzysztof Prasał
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
"Wolontariat pracowniczy to szansa, aby zapewniać pracownikom optymalne warunki, nie tylko do wykonywania obowiązków zawodowych, ale również do rozwoju osobistego oraz realizowania aspiracji. Jestem przekonany, iż daje on możliwość uświadomienia im, z jednej strony, potrzeb i problemów ich otoczenia, ale również tkwiącej w nich samych siły sprawczej, która pozwala tym problemom zadośćuczynić. Wiem także, iż beneficjentem korzyści płynących z wolontariatu pracowni...
Piotr Wielgomas
BIGRAM S.A.
Inicjatywy podejmowane przez Koalicję Prezesi-wolontariusze są bliskie naszemu postrzeganiu roli biznesu w społeczeństwie. Poprzez nasze zaangażowanie chcielibyśmy pokazać, jak nawet małym wysiłkiem można zdziałać wiele dobrego dla innych, potrzebujących wsparcia i zainteresowania. Chcielibyśmy, aby nasza obecność w Koalicji, wśród firm społecznie zaangażowanych, była zachętą również dla innych prezesów, którym idea społecznej odpowiedzialności i wolontariatu jest bliska.J...
Joanna Pruszyńska-Witkowska
Coders Trust Polska
Od lat zajmuję się komunikacją i wiem jak ważna jest współpraca i dialog z innymi firmami i organizacjami. Koalicja może pomóc więcej niż pojedyncza jednostka. Ogromnie ważna jest dla mnie wymiana doświadczeń i wiedzy, która niesie za sobą pomoc. Jestem przekonana że moja firma może aktywnie wspomóc realizację programów Koalicji.
Marek Jurkiewicz
InfoPraca
Szacunek i Etyka to dwa słowa, które są kluczem do podejmowanych przeze mnie działań w zakresie biznesu i jego otoczenia. Chciałbym aby moje podejście i wartości były elementem zespołu tak zacnego grona wolontariuszy. Chciałbym promować podejście do działania w oparciu o wartości, dzielić się moim doświadczeniem i służyć pomocą i wsparciem tym, którzy tego potrzebują.
Krzysztof Michniewicz
ICP Group S.A.
Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w świecie ciągle rośnie. Organizacje, które osiągnęły wysoki poziom dojrzałości zdają sobie sprawę, że odpowiedzialne istnienie w biznesie wymaga wdrożenia kompleksowej strategii działań z zakresu odpowiedzialności społecznej. Jako ICP Group za pomocą skutecznych narzędzi Incentive, Event i Content Marketingu pomagamy naszym klientom angażować pracowników, partnerów biznesowych czy klientów i budować relacje. Nasze ...
Piotr Krupa
KRUK S.A.
Michał Ciundziewicki
Jet Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Jedną z większych przyjemności z prowadzenia firmy  jest świadomość, że dzięki temu można zrobić coś,  co wychodzi poza zapisy KRS i podarować to innym.  Jeśli do tego wychodzimy poza świadomość i po prostu zaczynamy tak robić – to być może jest to jedna z miar sukcesu w biznesie i satysfakcji z pracy. Dzielenie się z innymi, czasem, pieniędzmi, przedmiotami, wiedzą -  jest w równym stopniu satysfakcjonujące dla obdarowywanych, jak i darczyńców. Zapisaliśmy t...
Artur Nowak-Gocławski
ANG Spółdzielnia
Osobiście wierzę, że jako przedsiębiorcy, liderzy mamy rolę sięgającą znacznie dalej niż tylko prowadzenie dla swoich akcjonariuszy efektywnych ekonomicznie biznesów. Wierzę nie tylko w to, że nasze przedsiębiorstwa muszą rozwijać się w sposób zrównoważony, ponosić odpowiedzialność za swoje działania wobec wszystkich interesariuszy ale przede wszystkim jestem przekonany, że naszą rolą jest podejmowanie działań czyniących, że świat który otacza nas dzisiaj i będ...
Jacek Kowalski
Orange Polska S.A.
Dla Orange społeczna odpowiedzialność biznesu to realne odzwierciedlenie wartości firmy i metoda przekuwania jej sukcesu w wygraną całego społeczeństwa. Wynika to przede wszystkim ze świadomości, że biznes nie działa w próżni, ale musi odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne i społeczne. Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale i...
Aneta Podyma - Milczarek
Pramerica Życie TUiR S.A.
Wolontariat nie jest pojedynczym aktem filantropii, to świadome stałe zaangażowanie, które nierzadko wiąże się z  wyjściem poza strefę komfortu. To napędzany siłą uniwersalnych wartości i wrażliwości na ludzkie potrzeby dialog z otoczeniem. Wolontariat pracowniczy jest unikalnym współdziałaniem z koncentracją na celach wykraczających daleko poza organizację. Wymaga on jednak zaangażowania liderów, którzy nadając głębszy sens pracy i stwarzając  nowe wyzwania...
Magdalena Duszyńska-Walczak
Nowa Era Sp. z o.o.
Nową Erę najlepiej definiują dwa słowa – edukacja i ludzie. Ludzie stanowią dla Nowej Ery wartość kluczową. To pracownicy Nowej Ery, którzy tworzą firmę i naszą ofertę, ale także odbiorcy naszych rozwiązań edukacyjnych  – uczniowie, nauczyciele, środowiska szkolne, lokalne społeczności. Edukacja to szczególny obszar, jest on związany z pewnego rodzaju misją. Tworząc rozwiązania edukacyjne, wpływamy na przyszłość milionów młodych ludzi, a po części także  na przys...
Ewa Radkowska-Świętoń
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Po ponad 20 latach pracy w instytucjach finansowych chciałabym podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, czasem i pracą z osobami potrzebującymi wsparcia nie tyle (czy też nie tylko) finansowego. Dotychczas moje działania prospołeczne ograniczały się do wsparcia finansowego organizacji charytatywnych (np. Wspólnota Dom Chleba, SOS Wioski Dziecięce).  W ramach Koalicji chciałabym skupić się na działaniach edukacyjnych w zakresie ekonomii, finansów oraz wybor...
Tomasz Dudek
OTTO Polska Sp. z o.o.
„Człowiek jest szczęśliwy proporcjonalnie do tego, co daje. Liczy się to, co dajemy z nas samych.” (L. Bromfield). Członkostwo w Koalicji to dla mnie wielki zaszczyt i wyzwanie. Wolontariat pracowniczy, pomoc potrzebującym, standardy odpowiedzialnego podejścia do biznesu to podstawy funkcjonowania firmy OTTO Work Force Polska. Wartości te są bliskie nie tylko mnie, ale także moim współpracownikom.    
Wojciech Borowski
McCann Worldgroup Sp. z o. o.
Agencje reklamowe w Polsce są postrzegane jako firmy egocentryczne, skierowane na kreowanie pomysłów, służących wyłącznie celom biznesowym. Już podczas moich studiów w USA, zdałem sobie sprawę z tego, jak ważna jest rola jaką odgrywa CSR w praktycznie każdym rodzaju firmy. Myślę, że poprzez moje wstąpienie do Koalicji będę mógł wpłynąć na zmianę wizerunku agencji reklamowych na tym polu a co ważniejsze będę mógł w dalszym ciągu angażować się w rozwiązywanie kw...
Joanna Smolińska
Antalis Poland Sp. z o.o.
Nie tylko jako Prezes Zarządu ale przede wszystkim jako osoba prywatna mam ogromną potrzebę dzielenia się tym, co sama otrzymałam lub wypracowałam w swoim życiu. Mam też głęboką świadomość tego, jak ważne są działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji, demokracji, przedsiębiorczości, ale też wzmacnianie ich poczucia własnej wartości i wiary w siebie. Wierzę w dzielenie się wiedzą. Liczę na to,  że działanie w Koalicji pomoże mojej firmie w odnalezi...
Wojciech Ratajczyk
Trenkwalder Polska
Projekt Misja Praca, w którym biorę udział to wspaniałe przedsięwzięcie, dzięki któremu możemy, jako środowisko, w sposób realny  pomagać młodym ludziom wejść na rynek pracy - dlatego biorę w nim  udział jako wolontariusz. Mój wkład w projekt polega przede wszystkim na przekazywaniu moich doświadczeń w obszarze motywacji, którymi kierują się przedsiębiorstwa przy naborze pracowników oraz cech i umiejętności na których, według mnie, szczególnie zależy pracod...
Jacek Wiśniewski
Raiffeisen TFI S.A.
Chciałbym wnieść w prace Koalicji swoje doświadczenie menedżera i specjalisty w zakresie finansów, wsparte doświadczeniem wykładowcy akademickiego i coacha. Angażuję się w promocje nowych form zarządzania (holakracja, turkusowe firmy), mam nadzieję, że będzie to moim unikalnym wkładem w zasób kompetencji Koalicji.  Wierzę, że pozytywna zmiana w społeczeństwa zacznie się od obecnych liderów i od nowego pokolenia liderów. I wydarzy się ona tylko wtedy, jeśli będ...
Józef Kącki
Leaders Island
Szanowni Państwo, głęboko wierzę w prymat doświadczenia nad wiedzą teoretyczną. Dlatego też uważam, że obowiązkiem praktyków biznesu jest wspieranie młodego pokolenia, zmierzającego do miejsca zawodowego, w którym starsi koledzy i koleżanki już byli lub aktualnie są. Moją motywacją w codziennej pracy jest głębokie przekonanie, że nasze życie jak za krótkie, aby dążyć w nim jedynie do samorealizacji.
Frederick Guichard
Żywiec Zdrój S.A.
Żywiec Zdrój to firma z misją i takie nastawienie jest mi bardzo bliskie. Jesteśmy zespołem, który dużo robi, a rzadziej o tym mówi. Wierzymy, że tylko faktyczne działania przekładają się na prawdziwą zmianę. Jestem osobiście zaangażowany w programy prowadzone przez spółki z grupy kapitałowej Danone i chcę robić jeszcze więcej – stąd wola przystąpienia do Koalicji Prezesi-wolontariusze. Bardzo chętnie jako Prezes oraz jako cała organizacja dołączymy do Pań...
Radosław Miklaszewski
Directors Group Sp. z o.o.
Moje doświadczenie i praktyka zawodowa pokazują, że mogę pomagać. Wiedza i doświadczenie zdobyte na przestrzeni ponad 20 lat w branży komunikacji marketingowej są dobrą wskazówką zarówno dla firm, jak i stowarzyszeń oraz osób potrzebujących pomocy i szukających wsparcia w rozwoju profesjonalnym lub też w rozwijaniu ważnych przedsięwzięć społecznych.
Sylwester Pedowicz
Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna
Jak wielu członków Koalicji posiadam doświadczenie i wiedzę nabytą w ciągu ponad 25 letniej pracy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach.  Jako COO zorganizowałem trzy projekty „green field” w Polskim sektorze bankowym. Obecnie zarządzam oddziałem szwedzkiego banku w Polsce. Swoimi umiejętnościami i doświadczeniem staram się dzielić z innymi, w tym również w działalności społecznej. W ramach Koalicji chciałbym aktywnie uczestniczyć we wszelkich...
Krzysztof Kord
Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.
Przynależność do Koalicji jest dla mnie przede wszystkim mobilizacją do aktywności w obszarze spoza codziennej pracy. Razem z moimi współpracownikami chcemy podzielić się sobą z innymi, podzielić się czasem i doświadczeniem.  

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się