Fundacja BGK wsparła organizację warsztatów „Kariera i rynek pracy”

Fundacja BGK wsparła organizację warsztatów „Kariera i rynek pracy”, które odbyły się w Warszawie w dniach 25-27 czerwca oraz 2-4 lipca 2015 roku w ośrodku Dom Nauki na Bielanach. Przez trzy dni 51 stypendystów pomostowych rozwijało swoje kompetencje niezbędne do wejścia na rynek pracy.

 

Warsztaty skierowane były do stypendystów pomostowych drugiego i starszych lat studiów, zainteresowanych  rozwinięciem kompetencji i wiedzy niezbędnych do wejścia na rynek pracy i pokierowania własną karierą. Do udziału w warsztatach zakwalifikowało się 51 osób – 19 osób wzięło udział w warsztatach w I terminie, a 32 osoby w II terminie.
Warsztaty obejmowały następujące bloki tematyczne:
 
 • Planowanie, rozwój i ocena ścieżki kariery; formy i możliwości zatrudnienia,
 • Miejsca i sposoby poszukiwania pracy – standardowe i nowoczesne sposoby poszukiwania pracy,
 • Jak przygotować CV i inne dokumenty,
 • Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak zrobić dobre wrażenie na pracodawcy,
 • Metody i narzędzia stosowane przez pracodawców w celu oceny przydatności zawodowej,
 • Znaczenie kompetencji interpersonalnych, wiedzy i doświadczenia w procesie rekrutacyjnym,
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • Budowanie sieci kontaktów.
 
Stypendyści docenili zajęcia praktyczne, a szczególnie symulację rozmowy kwalifikacyjnej.  Po zajęciach uczestnicy warsztatów spędzili wieczór w teatrze, a kolejny przeznaczony był na zwiedzanie Warszawy i integrację.
 
Dzięki umiejętnościom nabytym podczas szkolenia ,,Kariera i rynek pracy” możemy poczuć się pewniej i bez obaw wejść jako potencjalni pracownicy na rynek pracy - mówi Karolina Krawiec, uczestniczka  warsztatów.
 
W warsztatach organizowanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości uczestniczę już po raz kolejny i jestem bardzo zadowolona z poziomu wiedzy, którą dzięki nim zdobyłam. Dzięki warsztatom poznałam wielu wspaniałych ludzi z całej Polski, z którymi utrzymuję kontakt już ponad dwa lata - podkreśla Monika Jasińska.
 
Warsztaty zorganizowano dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji BGK. Organizatorem przedsięwzięcia była Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Program szkolenia został opracowany i przeprowadzony przez Polskie Centrum Edukacji.
 
Program Stypendiów Pomostowychskierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Poprzez ufundowanie stypendium na I rok wspiera młodych ludzi podejmujących studia i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Program jest realizowany przez koalicję partnerów, w której skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja BGK, Narodowy Bank Polski,Fundacja PZU, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Fundacja BGK, uczestnicząca w programie od 2005 roku, ufundowała 282 stypendia na kwotę 1,258 mln zł.
 
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

BGK - bank inwestujący w młode pokolenie

W ramach 2. edycji szkoleń i warsztatów dla uczestników programu praktyk letnich w naszym banku odbyło się pięć spotkań szkoleniowych dla 37 praktykantów (łącznie 118 uczestników) z udziałem 9 prelegentów z BGK.

 

Praktykanci mieli okazję zapoznać się modelami działania banków publicznych w Europie, specyfiką działalności BGK w kontekście regulacji bankowych, dowiedzieć się jak wyglądają negocjacje warunków finansowania oraz doświadczenia BGK w zakresie zarządzania projektami. Podczas warsztatu z wiceprezesem Adamem Świrskim i głównym ekonomistą BGK dr. Tomaszem Kaczorem omawiano następujące tematy: rola banków rozwoju w gospodarkach rozwijających się, niskie stopy procentowe oraz przyszłość bankowości w epoce cyfrowej.

Swoją wiedzą z praktykantami podzielili się eksperci naszego banku: dr Sebastian Skuza - dyrektor zarządzający BGK; Ewa Kołodziej – Biuro Współpracy Międzynarodowej; Robert Kasprzak i Joanna Smolik – Departament Finansowania Strukturalnego; Tomasz Burczyński – Departament Ryzyka Kredytowego; Justyna Kwiatkowska i Aneta Szewczak – Departament Organizacji. Praktykanci poznawali również sztukę autoprezentacji podczas szkolenia pt. Sprzedaj siebie - personal branding, prowadzonego przez Business Studio. 

 

,,Uczestnictwo w szkoleniach dla praktykantów BGK  to niepowtarzalna okazja do spotkania się z pracownikami różnych departamentów, którzy w bardzo ciekawy sposób przedstawili nam nie tylko specyfikę działalności BGK, jak ich praca wygląda od wewnątrz ale też wprowadzili nas w szeroko rozumiany świat finansów i bankowości. Różnorodność tematyki oraz form przeprowadzania spotkań, pozwoliła nam w ciekawy sposób uzupełnić swoją wiedzę oraz uświadomić sobie złożoność procesów, które rządzą jedyną taką instytucją w Polsce. Inicjatywa wykładów zorganizowana przez Fundację BGK  to ciekawe dopełnienie praktyk, które mam przyjemność odbywać”- mówi Weronika Jeż, praktykantka w BGK.

 

Cykl szkoleń i warsztatów dla praktykantów zorganizowała Fundacja BGK we współpracy z Departamentem Zarządzania Kadrami.
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

BAKCYL – wolontariusze BGK przeprowadzili 34 lekcje o finansach w gimnazjach dla blisko 840 uczestników

Od stycznia do czerwca 2015 roku w ramach wspólnego projektu polskiego sektora bankowego -  Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL odbyło się  311 lekcji w 50 gimnazjach w województwie mazowieckim, łódzkim i śląskim.  7 wolontariuszy Banku Gospodarstwa Krajowego przeprowadziło od początku roku 34 lekcje dla blisko 840  uczestników. 

 

W trakcie spotkań z młodzieżą wolontariusze prowadzili lekcje w ramach bloków tematycznych: Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie oraz Finanse na całe życie. Wszystkie tematy razem stanowią cykl stanowiący dla gimnazjalistów kompendium wiedzy nt. zarządzania własnymi finansami. W gronie wolontariuszy BGK lekcje prowadzili: Krzysztof Giska, Anna Gieryszewska, Bogusław Białowąs, Tomasz Burczyński, Agnieszka Witecka-Majerczyk, Przemysław Zasieczny i Rafał Wilk.
 
Warszawski Instytut Bankowości przeprowadził także cztery szkolenia dla wolontariuszy: w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Krakowie. Uczestnicy ocenili szkolenia bardzo wysoko, łączna ocena to 4,85 (w skali 1-5). Korpus wolontariuszy liczy już blisko 150 ekspertów bankowości przygotowanych do prowadzenia lekcji BAKCYLA w gimnazjach.  
 
Projekt jest realizowany pod patronatem Związku Banków Polskich. Pomysłodawcą
i organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. Uczestniczy w nim 14 instytucji, m.in.
Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja BGK, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Deutsche Bank Polska, Fundacja Banku Zachodniego WBK, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank i Societe Generale S.A. Oddział w Polsce. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
Wolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego uczestniczą w projekcie BAKCYL od 2013 roku. Od początku realizacji programu przeprowadzili już 47 lekcji, w których uczestniczyło ponad 1160 uczniów.
 
 Więcej informacji na stronie http://bakcyl.wib.org.pl/
 
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Ponad 2 tys. uczestników programu Młody Obywatel zmieniało swoją okolicę na lepsze

Zakończyła się kolejna, szósta już edycja programu „Młody Obywatel”, którego organizatorami są Fundacja BGK i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W ramach 6. edycji programu uczniowie zajmowali się tematem działań w przestrzeni publicznej, badali najbliższą okolicę, starali się zmieniać ją na lepsze i angażować do tego lokalną społeczność.

W semestrze letnim w programie uczestniczyło 151 grup projektowych składających się z 262 opiekunów oraz 1810 uczniów – łącznie 2072 osoby. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych pt.: „Zmiennicy”, a także cotygodniowych newsletterów z informacjami o programie oraz inspiracjami z Polski i ze świata. Opiekunowie mieli możliwość uczestnictwa w weekendowych szkoleniach o metodzie projektu w wymiarze lokalnym, które odbyły się w Katowicach, Poznaniu i Warszawie – w sumie przeszkolono 52 osoby. Przygotowano także ofertę szkoleniową dla uczniów w postaci warsztatów dostosowanych tematycznie do potrzeb danej grupy – odbyło się 27 takich warsztatów w szkołach i bibliotekach w różnych częściach Polski, gromadząc ponad 400 uczestników. Wybranym szkołom i bibliotekom zaproponowaliśmy również udział w lekcjach o finansach – zajęciach na temat podstaw bankowości prowadzonych wspólnie przez wolontariuszy BGK oraz animatorów CEO – wzięło w nich udział łącznie 369 uczniów i uczennic z 16 miejscowości. 

 

W ramach programu uczestnicy mieli możliwość realizacji jednego z trzech tematów:

 

 • "Lokalni architekci", w ramach którego młodzi ludzie sprawdzali, jak wygląda ich okolica pod względem użyteczności dla mieszkańców (np. tereny zielone, place zabaw dla dzieci, podjazdy dla osób niepełnosprawnych itp.), a zebrane informacje prezentowali lokalnej społeczności oraz władzom,
 • "Z(a)maluj na lokalnie”, w ramach którego młodzież tworzyła sztukę uliczną np. w formie murali,
 • "Rozegraj okolicę", w ramach którego organizowano gry miejskie dla wybranych grup z lokalnej społeczności, opartych na lokalnych zasobach, takich jak zabytki, podania, legendy, okazy przyrody.

 

Młodzi Obywatele najchętniej wybierali trzeci temat, czyli gry miejskie – przygotowało je aż 46% grup projektowych. Na drugim miejscu pod względem liczebności znaleźli się „Lokalni Architekci” – w ten temat zaangażowali się młodzi ludzie z 32% zespołów uczniowskich, podczas gdy sztuką ulicy zajęło się 22% zespołów.

 

Zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw – popularne były działania związane z patronami szkoły, np. w Luborzycy i Lublińcu przeprowadzono gry miejskie oparte na życiorysach patronek: Królowej Jadwigi i Edyty Stein, natomiast w Elblągu namalowano na szkolnej fasadzie podobizny patronów: rotmistrza Witolda Pileckiego oraz mistrza olimpijskiego Janusza Kusocińskiego.
 
Popularne były również działania ogrodnicze: w Radomiu i Sędziejowicach uporządkowano i obsadzono nowymi roślinami przyszkolne tereny zielone, a w Środzie Wielkopolskiej ze stert europalet zbudowano oryginalne meble ogrodowe przeznaczone na szkolne podwórze. W malowidłach dominowały wątki patriotyczne (Kraków), biblioteczne (Kępno) oraz naukowo-literackie (w Miechowicach Wielkich czy Mysłowicach). W przypadku gier miejskich przeważały tematy historyczne, najczęściej odwoływano się do dziejów poszczególnych pomników, budynków i wyróżniających się mieszkańców, przeważnie lokalnych bohaterów, tak było np. w Bolimowie, Grybowie oraz w Szydłowcu. Lokalni Architekci natomiast często skupiali się na problemach osób niepełnosprawnych – tak było np. w Sandomierzu, gdzie działanie Młodych Obywateli w sposób realny przełożyło się na przystępność lokalnej przestrzeni dla osób na wózkach inwalidzkich.
 
Warto również wspomnieć o akcji grupy projektowej z Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, która jako problem swojej okolicy zdiagnozowała… psie kupy i starała się przekonać właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. 
Najaktywniejsze grupy miały okazję spotkać się 9 czerwca 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Przedstawiciele programu Młody Obywatel stanowili tam najliczniejszą grupę uczestników – aż 18 z 88 zespołów!
 
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Fundacja BGK wspiera organizację Treningów Pewności Siebie

Dzięki wsparciu Fundacji BGK przeprowadzono 6 warsztatów dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej w województwie mazowieckim i podlaskim. W Treningach Pewności siebie, przeprowadzonych przez  stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”, wzięło udział  34 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Warszawy i Białej Podlaskiej oraz 36 rodziców.

Z analizy Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że ok. 10 proc. polskich uczniów jest systematycznie dręczonych. Najbardziej powszechna w szkołach jest przemoc werbalna, ale dzieci narażone są na cały wachlarz zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy po kradzieże i pobicia (Analizy IBE 01/2014).

Celem projektu jest dostarczenie profesjonalnej pomocy psychologicznej dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej oraz ich rodziców, m.in. poprzez zwiększenie umiejętności społecznych w kontaktach z rówieśnikami oraz  rozwijanie asertywnych postaw w radzeniu sobie z przemocą.

 

Długofalowe doświadczenie przemocy rówieśniczej ma bardzo negatywny wpływ na  funkcjonowanie dziecka i wywołuje choroby somatyczne, obniżone poczucie własnej wartości, spadek motywacji do nauki, wagary i izolację społeczną, a nawet depresję i myśli samobójcze. Bycie ofiarą to traumatyczne przeżycie dla wielu dzieci. Doświadczenie przemocy stopniowo ogranicza ich możliwości życiowe – zniechęca do nauki i kontaktów z rówieśnikami, a w dalszej perspektywie przyczynia się do izolacji społecznej. Dzieci te mają zablokowany samorozwój, stają się zależne od innych i nie mogą realizować swoich talentów i potrzebmówi Joanna Węgrzynowska, koordynator programu Trening Pewności Siebie.
 
Trening Pewności Siebie jest metodą opracowaną przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE. Jego ważnym elementem jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka. Każdy trening obejmuje 16 godzin zajęć warsztatowych: 2 spotkania dla dzieci oraz 2 spotkania dla rodziców. Prowadzone są także indywidualne konsultacje.
 
Cykl warsztatów dla 100 dzieci i 100 rodziców, dofinansowany przez Fundację BGK,  będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” do kwietnia 2016 roku.
 
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się