Fundacja BGK dofinansuje 50 projektów edukacyjnych w konkursie Na dobry początek!

W 8. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” Fundacja BGK nagrodziła 50 projektów edukacyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci wiejskich i z małych miejscowości. Dofinansowanie w wysokości ponad 405 tys. zł otrzymają biblioteki, instytucje kultury oraz lokalne organizacje pozarządowe. Łączna wartość wszystkich projektów to ponad 630 tys. zł.

Umożliwią one dzieciom w wieku od 2 do 8 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców udział w zajęciach muzycznych, teatralnych, kulinarnych, literackich, językowych i sportowych.  Dzieci poznają tradycje regionu np. sadownicze i pszczelarskie,  tematykę wielokulturowości, a także rozwiną swoje zainteresowania turystyczne. Wezmą udział w leśnych lekcjach prowadzonych w terenie, zajęciach ekologicznych oraz warsztatach z recyklingu.

Planowane działania obejmują warsztaty projektowania i robotyki, zajęcia matematyczne oraz rodzinne spotkania z astronomią. Odbędą się także warsztaty z rękodzieła, zabawy cyrkowe z elementami akrobatyki i tańca, wyjazdy do teatru, planetarium, na pikniki i pokaz doświadczeń chemicznych. Dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną powstaną grupy zabawowe. Realizatorzy projektów wykorzystają m.in. metody pedagogiki zabawy, ruchu rozwijającego, arteterapii i muzykoterapii, pedagogiki cyrku, pedagogiki fascynacji oraz leśnych przedszkoli (Waldkindergarten). Nagrodzone projekty będą realizowane od stycznia do czerwca 2016 roku.

Przedstawiciele organizacji realizujących nagrodzone projekty podczas specjalnego szkolenia poznają metody integracyjne w pracy z grupą i działania animacyjne inspirowane pedagogiką zabawy z elementami dramy, plastyki, tańca i treningu twórczości.
 
W 8. edycji konkursu „Na dobry początek!” wpłynęła rekordowa liczba 742 wniosków. O dofinansowanie ubiegały się: biblioteki (137 wniosków), fundacje (83), instytucje kultury (211) i stowarzyszenia (311). Najwięcej wniosków wpłynęło z województw: mazowieckiego (84), małopolskiego (81) i wielkopolskiego (75), najmniej z województwa lubuskiego (14).
 
Projekty były oceniane pod względem kryteriów takich jak: nowatorskość, przydatność dla odbiorców, partnerstwo – wykorzystanie zasobów lokalnych i współpraca z innymi organizacjami,  zaangażowanie rodziców, zespół i kompetencje realizatorów, spójność zaplanowanych działań i klarowność budżetu. Dodatkowe punkty były przyznawane dla organizacji z gmin o niskich dochodach na jednego mieszkańca.
 
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci. Dofinansowanie projektów w konkursie „Na dobry początek!” wynosi od 3 do 10 tys. zł i obejmuje przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, a także porady specjalistyczne dla dzieci oraz warsztaty dla rodziców.
 
Od początku realizacji programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK dofinansowała 188 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,653 mln zł.
 

 

 

 

Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Politechnika Opolska będzie współpracować z Grupą Azoty ZAK SA

prof. Marek Tukiendorf, rektor (po lewej). Obok Adam Leszkiewicz, prezes ZAK SA - Pezes-wolontariusz

Uczelnia będzie współpracowała z Grupą Azoty ZAK SA z Kędzierzyna-Koźla. Pomysły na to partnerstwo omawiano w zeszłym tygodniu. Współpraca ma mieć trzy płaszczyzny. Pierwsza to kształcenie i doskonalenie kadr pracujących w Grupie Azoty i pozyskiwanie do pracy absolwentów. Ma temu służyć realizowany już przez uczelnię projekt, czyli stworzenie w Kędzierzynie-Koźlu siódmego wydziału politechniki, kształcącego na potrzeby lokalnych firm. Czym - jak deklarował jego prezes - ZAK jest bardzo zainteresowany. Drugim obszarem współpracy mają być innowacje, badania i rozwój, aplikowanie o dotacje oraz działalność start-upowa (zakładanie firm - red.).

- Chcielibyśmy skorzystać z doświadczenia i kompetencji Politechniki Opolskiej w naszych przedsięwzięciach związanych z innowacjami. Myślimy o uruchomieniu konkursu dla młodych inżynierów lub o zwróceniu się do politechniki z zamawianym projektem znalezienia rozwiązań dla konkretnych problemów - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes Azotów, na spotkaniu z rektorem Politechniki Opolskiej. Trzecim wspólnym projektem ma być powołanie Centrum Aplikacji OXO i Polimerów z udziałem obu podmiotów.

Źródło informacji: Nowa Trubuna Opolska

 

 

 

Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

W Tłusty Czwartek „Wolontariusze KGHM dla Hospicjum

Po raz kolejny swoimi działaniami pracownicy KGHM będą wspierać szczytny cel. W Tłusty Czwartek, 4 lutego, w Oddziałach KGHM Polska Miedź SA zostanie przeprowadzona Słodka Akcja, podczas której będzie można kupić smaczne pączki. Cena minimalna za jeden słodki wypiek wynosić będzie 3 zł. Organizatorzy liczą jednak na to, że wielu kupujących zaoferuje znacznie wyższą cenę. Tym razem dochód z każdego pączka sprzedanego w Tłusty Czwartek trafi do Lubińskiego Hospicjum.


W sprzedaży pączków wolontariuszy KGHM wesprą uczniowie z lubińskich szkół: Liceum Salezjańskiego im. Świętego Jana Bosko oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krupińskiego. Pączki będzie można kupić w następujących oddziałach: Centrala, CUK, ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice – Sieroszowice, ZWR COPI.

Tłusty Czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Ludowe przesądy mówią, że kto nie zje w tym dniu pączka, nie może liczyć na dobrobyt. Dlatego w Tłusty Czwartek objadanie się jest nie tylko dozwolone, ale wręcz wskazane. Dzisiejsze pączki z marmoladą, budyniem czy czekoladą kiedyś jadano ze skwarkami. Musiało być tłusto i porządnie, tak by się najeść przed 40 – dniowym postem, w którym spożywa się tylko postne potrawy.

Wyrzuty sumienia związane z jedzeniem pączków są zatem tego dnia nie na miejscu. Pracownicy KGHM tym bardziej nie muszą się martwić, ponieważ dodatkowe kalorie spalą w ogniu charytatywnych działań.

Lubińskie Hospicjum Stacjonarne od 10 lat otacza opieką pacjentów onkologicznych i paliatywnych. Każdy chory ma zapewnioną profesjonalną opieką lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i duchową oraz wspierany jest przez wolontariuszy medycznych. Placówka posiada dwadzieścia łóżek, a warunki przypominają klimat troskliwego domu.

Hospicjum jest miejscem, w którym pomaga się chorym radzić sobie z bólem i innymi uciążliwymi objawami choroby.

 

 

 

Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Prognozy Znanych Ekspertek dla polskiej gospodarki

Rok 2016 będzie prawdopodobnie dobry dla polskiej gospodarki. Według prognoz możemy spodziewać się wzrostu PKB na poziomie ok. 3,6-3,8%. Niestety, w kolejnych latach prawdopodobne jest wyhamowanie tego wzrostu – takie wnioski płyną z debaty „Perspektywy gospodarcze na 2016 r.” zorganizowanej przez inicjatywę Znane Ekspertki, stworzoną m.in. przez Joannę Pruszyńską-Witkowską, Prezeskę- wolontariuszkę.

Debata poświęcona była tematyce funkcjonowania polskiej gospodarki w najbliższych miesiącach. Ekspertki biorące udział w dyskusji poruszyły istotne zagadnienia makroekonomiczne, omówiły możliwe scenariusze gospodarcze na 2016 r., a także rozmawiały o potencjalnym wpływie proponowanych przez rząd rozwiązań legislacyjnych na gospodarkę. Jednym z najczęściej pojawiających się w dyskusji zagadnień był Program 500 plus.


– Jeśli chodzi o 500 plus, jestem przekonana, że jeśli urodzą się dzieci na skutek tego programu, to one poniosą w przyszłości ogromne koszty, bo obciążenie dla budżetu dla tego programu jest ogromne. Dlatego mam wątpliwości, czy dotrwa on do końca tej kadencji – powiedziała Monika Kurtek, Główna Ekonomistka Banku Pocztowego. Wtórowała jej dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan – Program Rodzina 500 plus to ogromny koszt, wprowadzający wydatek sztywny. To oznacza, że część elastyczna, czyli część inwestycyjna jest mniejsza, co na pewno odbije się na poziomie inwestycji – przekonywała.


Na inny aspekt programu uwagę zwróciła Martka Petka-Zagajewska Główna Ekonomistka Raiffeisen Bank. – Według naszych prognoz wzrost gospodarczy w 2016 r. wyniesie 3,8%. Jeśli zapowiadany program Rodzina 500 plus zostanie w całości przeznaczony na konsumpcję, to taki wynik jest realny. Jednak nie będzie on wynikał z tego, co gospodarka sama z siebie może wygenerować, będzie „przystymulowany”  – powiedziała.


Wzrostu PKB na podobnym poziomie oczekuje również Monika Kurtek. Nieco niższy, na poziomie 3,6%, przewiduje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. O tym, jakie czynniki będą miały wpływ na rozwój gospodarczy Polski w najbliższych miesiącach mówiła dr Lidia Adamska z Cavinnova S.A. – Oprócz programu 500 plus przewidywany jest spadek bezrobocia, wzrost płac, więc więcej pieniędzy powinno pojawić się na rynku. Po stronie inwestycji, które nadal będą rosły, ale wolniej niż w ubiegłym roku, wskazywane są ograniczenia. Najprawdopodobniej kredyty będą droższe, więc trudniej będzie pozyskać pieniądze na inwestycje – stwierdziła dr Lidia Adamska.


Jednym z najczęściej pojawiających się słów podczas debaty była „niepewność”. Jak przekonywały ekspertki, to nie sprzyja długofalowemu rozwojowi polskiej gospodarki. – Jeśli porównamy, jak kształtowały się polskie rentowności w porównaniu z innymi państwami, to przez większość 2015 roku byliśmy coraz bliżej państw rozwiniętych. W ostatnich kilku miesiącach znów mamy status „emerging”, co oznacza, że inwestorzy będą inwestować na krótko, inwestycje będą mniej stabilne. Bilans ryzyk dotyczących wzrostu gospodarczego w Polsce przesuwa się niebezpiecznie w jedną stronę – ostrzegała Marta Petka-Zagajewska.


Na inny aspekt niepewności zwróciła uwagę dr Lidia Adamska – W moim przekonaniu czynnikami, które będą hamowały wzrost jest sytuacja wiodących spółek na polskiej giełdzie. Spółek Skarbu Państwa jest na giełdzie 16, z czego 9 z nich w WIG20. Niepewność związana z ich przyszłością, z tym, jak będą funkcjonowały będzie czynnikiem zmniejszającym systemowo zainteresowanie nimi ze strony inwestorów – przekonywała.


Monika Kurtek zwróciła natomiast uwagę na kwestię rynku pracy – Jeśli chodzi o rynek pracy, to początek roku 2015 był bardzo optymistyczny. W 2016 r. spodziewam się, że sytuacja będzie stabilna, ale raczej nie oczekuję wzrostu. To, co ogranicza mój optymizm to niepewność przedsiębiorstw dotycząca uruchamiania nowych inwestycji. Jeśli nie będzie inwestycji, nie będzie nowych miejsc pracy. Mamy też kolejne czynniki dotyczące  tego, co na rynku pracy może się zmienić – chodzi o stawki godzinowe, kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy – to może budzić niepewność w gronie pracodawców – powiedziała.


 – Zawsze trudno jest prognozować, ale w tym roku szczególnie trudno jest prognozować – podsumowała dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.


Debata „Perspektywy gospodarcze na 2016 rok” została zorganizowana przez Znane Ekspertki. Znane Ekspertki to ogólnopolski projekt, którego głównym celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w programach informacyjnych i publicystycznych, zwłaszcza o tematyce ekonomicznej oraz na strategicznych konferencjach gospodarczych, relacjonowanych przez polskie media. Partnerem inicjatywy jest firma MasterCard.

Author Profile: Headlines

This author has published 3 articles so far. More info about the author is coming soon.

Szlechetna Paczka z firmą Nowa Era

W grudniu 2015 r pracownicy wydawnictwa Nowa Era włączyli się w inicjatywę „Szlachetna paczka”, prowadzoną przez Stowarzyszenie Wiosna. Na hasło „Pomagamy?”, wielkim zaangażowaniem i ofiarnością odpowiedziała duża część pracowników wydawnictwa. Efektem były aż 44 kartony wypełnione po brzegi i odświętnie zapakowane przez  wolontariuszy Nowej Ery,  zawierające prezenty przygotowane dla wyjątkowej rodziny potrzebującej wsparcia. Udało się nam zrealizować całą listę potrzeb i…  marzeń  Pani Eweliny i jej męża Grzegorza oraz trójki ich wspaniałych dzieciaków: Konrada, Kamila, Paulinki.

 

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się