Ponad 2 tys. uczestników programu Młody Obywatel zmieniało swoją okolicę na lepsze

Zakończyła się kolejna, szósta już edycja programu „Młody Obywatel”, którego organizatorami są Fundacja BGK i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. W ramach 6. edycji programu uczniowie zajmowali się tematem działań w przestrzeni publicznej, badali najbliższą okolicę, starali się zmieniać ją na lepsze i angażować do tego lokalną społeczność.

W semestrze letnim w programie uczestniczyło 151 grup projektowych składających się z 262 opiekunów oraz 1810 uczniów – łącznie 2072 osoby. Wszyscy uczestnicy programu otrzymali wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych pt.: „Zmiennicy”, a także cotygodniowych newsletterów z informacjami o programie oraz inspiracjami z Polski i ze świata. Opiekunowie mieli możliwość uczestnictwa w weekendowych szkoleniach o metodzie projektu w wymiarze lokalnym, które odbyły się w Katowicach, Poznaniu i Warszawie – w sumie przeszkolono 52 osoby. Przygotowano także ofertę szkoleniową dla uczniów w postaci warsztatów dostosowanych tematycznie do potrzeb danej grupy – odbyło się 27 takich warsztatów w szkołach i bibliotekach w różnych częściach Polski, gromadząc ponad 400 uczestników. Wybranym szkołom i bibliotekom zaproponowaliśmy również udział w lekcjach o finansach – zajęciach na temat podstaw bankowości prowadzonych wspólnie przez wolontariuszy BGK oraz animatorów CEO – wzięło w nich udział łącznie 369 uczniów i uczennic z 16 miejscowości. 

 

W ramach programu uczestnicy mieli możliwość realizacji jednego z trzech tematów:

 

  • "Lokalni architekci", w ramach którego młodzi ludzie sprawdzali, jak wygląda ich okolica pod względem użyteczności dla mieszkańców (np. tereny zielone, place zabaw dla dzieci, podjazdy dla osób niepełnosprawnych itp.), a zebrane informacje prezentowali lokalnej społeczności oraz władzom,
  • "Z(a)maluj na lokalnie”, w ramach którego młodzież tworzyła sztukę uliczną np. w formie murali,
  • "Rozegraj okolicę", w ramach którego organizowano gry miejskie dla wybranych grup z lokalnej społeczności, opartych na lokalnych zasobach, takich jak zabytki, podania, legendy, okazy przyrody.

 

Młodzi Obywatele najchętniej wybierali trzeci temat, czyli gry miejskie – przygotowało je aż 46% grup projektowych. Na drugim miejscu pod względem liczebności znaleźli się „Lokalni Architekci” – w ten temat zaangażowali się młodzi ludzie z 32% zespołów uczniowskich, podczas gdy sztuką ulicy zajęło się 22% zespołów.

 

Zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw – popularne były działania związane z patronami szkoły, np. w Luborzycy i Lublińcu przeprowadzono gry miejskie oparte na życiorysach patronek: Królowej Jadwigi i Edyty Stein, natomiast w Elblągu namalowano na szkolnej fasadzie podobizny patronów: rotmistrza Witolda Pileckiego oraz mistrza olimpijskiego Janusza Kusocińskiego.
 
Popularne były również działania ogrodnicze: w Radomiu i Sędziejowicach uporządkowano i obsadzono nowymi roślinami przyszkolne tereny zielone, a w Środzie Wielkopolskiej ze stert europalet zbudowano oryginalne meble ogrodowe przeznaczone na szkolne podwórze. W malowidłach dominowały wątki patriotyczne (Kraków), biblioteczne (Kępno) oraz naukowo-literackie (w Miechowicach Wielkich czy Mysłowicach). W przypadku gier miejskich przeważały tematy historyczne, najczęściej odwoływano się do dziejów poszczególnych pomników, budynków i wyróżniających się mieszkańców, przeważnie lokalnych bohaterów, tak było np. w Bolimowie, Grybowie oraz w Szydłowcu. Lokalni Architekci natomiast często skupiali się na problemach osób niepełnosprawnych – tak było np. w Sandomierzu, gdzie działanie Młodych Obywateli w sposób realny przełożyło się na przystępność lokalnej przestrzeni dla osób na wózkach inwalidzkich.
 
Warto również wspomnieć o akcji grupy projektowej z Gimnazjum nr 18 w Gdańsku, która jako problem swojej okolicy zdiagnozowała… psie kupy i starała się przekonać właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. 
Najaktywniejsze grupy miały okazję spotkać się 9 czerwca 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. Przedstawiciele programu Młody Obywatel stanowili tam najliczniejszą grupę uczestników – aż 18 z 88 zespołów!
 
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

BAKCYL – wolontariusze BGK przeprowadzili 34 lekcje o finansach w gimnazjach dla blisko 840 uczestników

Od stycznia do czerwca 2015 roku w ramach wspólnego projektu polskiego sektora bankowego -  Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL odbyło się  311 lekcji w 50 gimnazjach w województwie mazowieckim, łódzkim i śląskim.  7 wolontariuszy Banku Gospodarstwa Krajowego przeprowadziło od początku roku 34 lekcje dla blisko 840  uczestników. 

 

W trakcie spotkań z młodzieżą wolontariusze prowadzili lekcje w ramach bloków tematycznych: Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie oraz Finanse na całe życie. Wszystkie tematy razem stanowią cykl stanowiący dla gimnazjalistów kompendium wiedzy nt. zarządzania własnymi finansami. W gronie wolontariuszy BGK lekcje prowadzili: Krzysztof Giska, Anna Gieryszewska, Bogusław Białowąs, Tomasz Burczyński, Agnieszka Witecka-Majerczyk, Przemysław Zasieczny i Rafał Wilk.
 
Warszawski Instytut Bankowości przeprowadził także cztery szkolenia dla wolontariuszy: w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Krakowie. Uczestnicy ocenili szkolenia bardzo wysoko, łączna ocena to 4,85 (w skali 1-5). Korpus wolontariuszy liczy już blisko 150 ekspertów bankowości przygotowanych do prowadzenia lekcji BAKCYLA w gimnazjach.  
 
Projekt jest realizowany pod patronatem Związku Banków Polskich. Pomysłodawcą
i organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. Uczestniczy w nim 14 instytucji, m.in.
Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja BGK, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Deutsche Bank Polska, Fundacja Banku Zachodniego WBK, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank i Societe Generale S.A. Oddział w Polsce. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.
 
Wolontariusze Banku Gospodarstwa Krajowego uczestniczą w projekcie BAKCYL od 2013 roku. Od początku realizacji programu przeprowadzili już 47 lekcji, w których uczestniczyło ponad 1160 uczniów.
 
 Więcej informacji na stronie http://bakcyl.wib.org.pl/
 
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Cyfrowe świetlice. Rusza MegaMisja Fundacji Orange w szkolnych pracowniach

Szkolne świetlice przestaną być przechowalniami uczniów. Fundacja Orange uruchomiła pionierski program Mega-Misja na rzecz edukacji cyfrowej dzieci klas I-IV. W projekcie weźmie udział 300 szkół. Zgłoszenia do programu można składać do 16 października.

 


To kolejny projekt społeczny Orange, mający wpływ na edukację młodych Polaków. Zależy nam na wzroście wiedzy i kompetencji cyfrowych dzieci, po to, by stały się bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami internetu i nowych technologii. Chcemy to osiągnąć, wzbogacając ofertę świetlic o rozwijające, nowoczesne zajęcia i wspierając wychowawców – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, p.o. prezesa Fundacji Orange, otwierając kolejną debatę z cyklu Miasteczko Myśli „Edukacja przyszłości. Ocean możliwości”.

Ciesiołkiewicz podkreślił, że szkoły, które zakwalifikują się do programu, będą współpracować z Fundacją Orange przez blisko 10 miesięcy. W ramach naszego społecznego zaangażowania od wielu lat zapewniamy dostęp do internetu i sprzęt, dbamy o bezpieczeństwo w sieci, uczymy, jak efektywnie korzystać z technologii, szczególnie grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym - dodał. 

Edycja pilotażowa programu MegaMisja obejmie 50 świetlic. Równolegle prowadzony będzie nabór do edycji 2016/2017. Docelowo ma w niej wziąć udział ok. 300 szkół z całej Polski. Do programu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe przez stronę www.megamisja.pl


Zdaniem dr Justyny Jasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatora badań w Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, program Mega Misja przyczyni się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego wśród dzieci, które różni się od wykluczenia, z którym mają do czynienia dorośli.

U dorosłych wykluczenie cyfrowe polega na braku dostępu do nowych technologii lub braku umiejętności cyfrowych. Wśród dzieci odsetek tych niekorzystających z internetu lub telefonów komórkowych jest bardzo niewielki. Dlatego ich wykluczenie to podział na dzieci, które korzystają z nowych technologii w sposób pełny, świadomy i kreatywny oraz na takie, które robią to w sposób bierny, czyli są tylko konsumentami tych treści – tłumaczy Jasiewicz.

Koordynatorka z Centrum Cyfrowego Projekt: Polska wskazuje, że zadaniem programu MegaMisja będzie przygotowanie dzieci do używania nowych technologii w sposób świadomy i kreatywny.  Jej zdaniem dobrym miejscem do takiej edukacji są świetlice szkolne traktowane obecnie często jak „przechowalnia” dla dzieci.

Z badań przygotowanych przez zespół dr Jasiewicz na potrzeby programu MegaMisja wynika, że w szkolnych świetlicach dzieci przede wszystkim odrabiają lekcje i bawią się z rówieśnikami (jest tak w ponad 90 proc. świetlic), zaś wychowawcy czują, że ich status w społeczności szkoły jest niższy niż nauczycieli przedmiotowych. Zdaniem 97 proc. wychowawców świetlic nowe technologie są szansą na ciekawszą i łatwiejszą naukę dla dzieci. Jednocześnie 80 proc. z nich obawia się także zagrożeń, jakie powodują technologie cyfrowe wśród najmłodszych .

Dlatego uczestnicy programu w wieku 6-10 lat poznają zasady bezpiecznego Internetu, ochrony prywatności, udostępniania treści w sieci, edycji grafik, dźwięków i filmów. Wzmocnią też umiejętności współpracy w grupie. Dla wychowawców przygotowane będą instruktaże i scenariusze zajęć.

Przebieg zadań oparty jest na fabularyzowanej grze, która przenosi dzieci do cyfrowego laboratorium i pełnej przygód misji. Tu pomogą bohaterom sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie i chronić go przed niesfornym psotnikiem. Za realizację wyzwań grupy gromadzić będą punkty i wymieniać je na nagrody dla świetlicy uzupełniające jej wyposażenie (w tym tablety, aparaty cyfrowe, laptopy, książki, gry edukacyjne, materiały plastyczne).

 

 

 

Author Profile: Orange

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Fundacja BGK wspiera organizację Treningów Pewności Siebie

Dzięki wsparciu Fundacji BGK przeprowadzono 6 warsztatów dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej w województwie mazowieckim i podlaskim. W Treningach Pewności siebie, przeprowadzonych przez  stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”, wzięło udział  34 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Warszawy i Białej Podlaskiej oraz 36 rodziców.

Z analizy Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że ok. 10 proc. polskich uczniów jest systematycznie dręczonych. Najbardziej powszechna w szkołach jest przemoc werbalna, ale dzieci narażone są na cały wachlarz zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy po kradzieże i pobicia (Analizy IBE 01/2014).

Celem projektu jest dostarczenie profesjonalnej pomocy psychologicznej dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej oraz ich rodziców, m.in. poprzez zwiększenie umiejętności społecznych w kontaktach z rówieśnikami oraz  rozwijanie asertywnych postaw w radzeniu sobie z przemocą.

 

Długofalowe doświadczenie przemocy rówieśniczej ma bardzo negatywny wpływ na  funkcjonowanie dziecka i wywołuje choroby somatyczne, obniżone poczucie własnej wartości, spadek motywacji do nauki, wagary i izolację społeczną, a nawet depresję i myśli samobójcze. Bycie ofiarą to traumatyczne przeżycie dla wielu dzieci. Doświadczenie przemocy stopniowo ogranicza ich możliwości życiowe – zniechęca do nauki i kontaktów z rówieśnikami, a w dalszej perspektywie przyczynia się do izolacji społecznej. Dzieci te mają zablokowany samorozwój, stają się zależne od innych i nie mogą realizować swoich talentów i potrzebmówi Joanna Węgrzynowska, koordynator programu Trening Pewności Siebie.
 
Trening Pewności Siebie jest metodą opracowaną przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” we współpracy z brytyjską organizacją KIDSCAPE. Jego ważnym elementem jest warsztatowa lub indywidualna praca z rodzicami, w trakcie której rodzice uczą się umiejętności pozytywnego dowartościowania dziecka. Każdy trening obejmuje 16 godzin zajęć warsztatowych: 2 spotkania dla dzieci oraz 2 spotkania dla rodziców. Prowadzone są także indywidualne konsultacje.
 
Cykl warsztatów dla 100 dzieci i 100 rodziców, dofinansowany przez Fundację BGK,  będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” do kwietnia 2016 roku.
 
Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Budowanie wioski indiańskiej z praktykantami PZU

10 września 2015 r. w Brwinowie odbyła się akcja wolontariacka z udziałem osób odbywających letnie praktyki w PZU. Grupa młodych ludzi, którzy przez ostatnie 3 miesiące uczestniczyli w letnich praktykach w PZU, wybrała się w okolice Brwinowa, aby razem z podopiecznymi świetlic środowiskowych budować wioskę indiańską. Był to czas integracji i zabawy, ale też mierzenia się z nowym niecodziennym wyzwaniem. Radość z twórczego działania czerpali ci najmłodsi, ale też ci nieco starsi.

Wydarzenie było okazją do zdobycia nowego doświadczenia, sprawdzenia się w ciekawej roli, a także skorzystania z oferty wolontariatu, jaki proponuje korporacja. Akcja została zorganizowana w ramach wolontariatu pracowniczego w Grupie PZU.

 

 Wydarzenie było okazją do zdobycia nowego doświadczenia, sprawdzenia się w ciekawej roli, a także skorzystania z oferty wolontariatu, jaki proponuje korporacja. Akcja została zorganizowana w ramach wolontariatu pracowniczego w Grupie PZU.

 

 

 

Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się