Marek Kuzaka

Marek Kuzaka
AMS S.A.

Prezes AMS S.A.

Często w AMS powtarzamy, że to co robimy, to nie tylko biznes. Tak myślimy i czujemy. Ponowne włączenie się AMS w prace Koalicji „Prezesi-Wolontariusze” – po utworzeniu Fundacji Akademia Integracji – pozwoli nam wszystkim wzmocnić i wzajemnie wesprzeć podejmowane działania. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się w nas, a dawanie przykładu osobistego zaangażowania jest najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu. Jesteśmy liderem rynku reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce, a to zobowiązuje. Uważam, że  kluczowym wyzwaniem dzisiejszych czasów jest budowanie kapitału społecznego. Dlatego też wymaganiem chwili jest umiejętne łączenie działalności komercyjnej ze społeczną. To staramy się robić wykorzystując potencjał, jakim dysponujemy. Realizujemy programy społeczne, uważając że jest to nierozerwalna część naszej misji. Będąc jednym z mediów, chcemy pozytywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość, kształtować ją i zachęcać do zmian. Nasze programy mają do nich inspirować. Są one zarówno przejawem troski o człowieka, czego przykładem jest Fundacja „Akademia Integracji”, jak  i troski o środowisko, w którym działamy, świadczą o tym projekty Galeria Plakatu AMS i Bramy Kraju. Bardzo nas cieszy, kiedy na co dzień możemy obserwować pozytywne efekty naszej pracy.

Doświadczenie, udział w działaniach z zakresu społecznego zaangażowania biznesu

Marek Kuzaka od najmłodszych lat angażował się społecznie w różne przedsięwzięcia: był komendantem szczepu w ZHP, działał w PTTK, animował działania teatru plastycznego, był prezesem studenckiego klubu rowerowego. Swoje społeczne zacięcie kontynuuje w  działaniach firmy. Angażuje się w wolontariat i wspiera działania społeczne całej firmy. Nawet w latach kryzysu AMS nie zaniechał działań na rzecz innych. Programy, które powstały kilka lat temu w ramach społecznego zaangażowania biznesu i wolontariatu są cały czas kontynuowane.

To z jego inicjatywy tematem przewodnim 5. edycji programu marketingu miejskiego "Bramy Kraju” była „Polska bez barier” – czyli niwelowanie utrudnień w dostępie osób niepełnosprawnych do przestrzeni publicznych. W konkursie dla samorządów na najlepsze przestrzenie i obiekty dostępne dla osób z niepełnosprawnością AMS ufundował nagrody o łącznej wartości 300 tys. zł. Nie jest to jedyny przykład wspierania integracji niepełnosprawnych: IV edycja konkursu na plakat „Galerii Plakatu AMS” odbyła się pod hasłem „Wszyscy jedziemy na jednym wózku”. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie plakatu przedstawiającego nie tylko trudną sytuację osób niepełnosprawnych, lecz także sposoby aktywnej pomocy, służące poprawie jakości ich życia. Zwycięski plakat, eksponowany na wiatach przystankowych w całej Polsce miał za zadanie uświadamianie nam wszystkim nierównego statusu osób niepełnosprawnych w codziennym życiu w Polsce. Również program „AMS dla Integracji”, realizowany obecnie przez naszą Fundację „Akademia Integracji” na co dzień stara się pomagać i aktywizować niepełnosprawnych zarówno przez sport, jak i pracę. W jego ramach, udało się zorganizować integracyjny turniej szabli na wózkach podczas Pucharu Świata Szabli Wołodyjowskiego w 2009 roku  – największego i najstarszego turnieju szabli na świecie. Nasze wysiłki zostały docenione i w 2010 roku firma AMS otrzymała od Prezesa Polskiego Związku Szermierczego nagrodę za współpracę z Polskim Związkiem Szermierczym.

Marek Kuzaka współpracuje z Integracyjnym Klubem Sportowym IKS Warszawa, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. AMS aktywnie wspiera ich działania współorganizując kampanie reklamowe, które przypominały o równych szansach dla każdego (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym); Zachęcały do zatrudniania osób niepełnosprawnych (Sprawni w pracy), jak również przypominały że miejsca oznaczone wózkiem są dla osób niepełnosprawnych (Kampania Parkingowa). To tylko niektóre z prowadzonych przez AMS działań.  Nie bez powodu motto AMS brzmi "to co robimy, to nie tylko biznes".

W 2014 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał Markowi Kuzace Złoty Krzyż Zasługi. Odznaczenie to zostało przyznane za wkład w działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat i rozwijanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Doceniono również jego wkład w działalność AMS na polach wykraczających poza biznesową aktywność, m.in. działaniach na rzecz przestrzeni publicznej, integracji i kultury.

Adres

AMS S.A.
Czerska 8/10
00-728 Warszawa

Tak

.

Author Profile: AMS

This author has published 2 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się