Polpharma

Dane Kontaktowe

Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.

Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa

Ireneusz Martyniuk

Opis działalności firmy

Polpharma jest największym krajowym producentem leków i liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Od ponad 80 lat cieszy się zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych.
Należy do grona 20 największych producentów leków generycznych na świecie. Zatrudnia ponad 7500 osób, z czego 4300 w Polsce. Posiada 7 zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji oraz Kazachstanie oraz 7 ośrodków badań i rozwoju. Portfolio Grupy Polpharma obejmuje około 600 produktów.
Polpharma wytwarza leki wydawane na receptę i stosowane w lecznictwie zamkniętym. Specjalizuje się w kardiologii, gastroenterologii i neurologii. Znaczącą część portfela produktowego stanowią leki dostępne bez recepty (OTC).
Firma rozwija się w obszarze leków biologicznych, które są przyszłością farmacji. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym stworzyła jeden z najnowocześniejszych ośrodków biotechnologii w Europie. Polpharma jest także największym w Polsce producentem substancji farmaceutycznych, które z powodzeniem konkurują na wysoko rozwiniętych rynkach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.
Firma dostarcza najwyższej jakości leki i rzetelną wiedzę medyczną. Znajduje się w czołówce najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w rankingach Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W 2015 roku zajęła trzecie miejsce w Polsce pod względem wydatków na badania i rozwój w zestawieniu Fundacji Patriotyzmu Gospodarczego i dziennika Rzeczpospolita. Aktywnie angażuje się w rozwój nauki oraz edukację i profilaktykę zdrowotną.

Opis społecznego zaangażowania firmy

W 2001 roku Polhparma S.A. stworzyła Naukową Fundację Polpharmy, która zajmuje się finansowaniem najciekawszych projektów naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny. Realizuje także program stypendialny dla młodych naukowców.     

Mottem Polpharmy jest hasło „Ludzie pomagają Ludziom”. Idea społecznej odpowiedzialności stanowi integralną część strategii firmy.

Priorytety społecznej odpowiedzialności Polpharmy to: służba pacjentom i społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu oraz innowacje i rozwój wiedzy.  Wyniki realizacji celów w tym zakresie są prezentowane w raportach społecznych przygotowanych wg międzynarodowych wskaźników.
Polpharma angażuje się społecznie na wiele sposobów – poprzez działalność charytatywną, inwestycje społeczne i inicjatywy komercyjne w społecznościach. Wspiera różnorodne inicjatywy i wiele grup beneficjentów w dwóch kluczowych obszarach: profilaktyka zdrowotna i rozwój lokalnych społeczności.

Popularyzacja zasad profilaktyki zdrowotnej wśród pacjentów i pracowników
Firma przykłada szczególną wagę do popularyzacji profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób. Dba o to, by realizowane kampanie edukacyjne były wyjątkowe, zapadające w pamięć, ale przede wszystkim – zrozumiałe i praktyczne.
Najważniejsze projekty w tym zakresie to:
•Kampania “Ciśnienie na życie” - największa ogólnopolska kampania społeczna dotycząca nadciśnienia tętniczego. W latach 2013-2014 Polpharma dotarła z kampanią do blisko 100 miejscowości. Zmierzyła ciśnienie ponad 326 tys. Polaków i rozdała 750 tys. egzemplarzy materiałów edukacyjnych. A to wszystko żeby zachęcić Polaków do regularnych pomiarów ciśnienia i edukować ich na temat profilaktyki chorób układu krążenia. Przeprowadzone po roku trwania kampanii badanie PBS (01.2014) pokazało, że znajomość czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród osób, które słyszały o kampanii, była wyższa średnio o 15 punktów procentowych w porównaniu z grupą nieznającą kampanii. Aż 28% osób, które słyszały o kampanii, zadeklarowało, że mierzyło ciśnienie w ostatnim tygodniu – to niemal dwukrotnie więcej niż w grupie osób, które o kampanii nie słyszały (15%).
•„Przygotuj się na wstrząs!” to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny, objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Realizowane w ramach programu inicjatywy skierowane są do różnych grup odbiorców - alergików i ich rodzin, ekspertów z dziedziny alergologii, mediów, a także pszczelarzy czy pracowników komunikacji miejskiej. W ramach programu przeszkolono 15 tys. osób, z czego 6 tys. w latach 2013-2014.
•Strefa na Zdrowie - celem programu jest ułatwienie dostępu do badań, porad lekarskich oraz edukacji zdrowotnej osobom w wieku 50+, głównie z niewielkich ośrodków miejskich. W latach 2013-2014 przeprowadzono 29 akcji bezpłatnych badań kardiologicznych i okulistycznych, z których skorzystało 6400 osób. Program prowadzony jest we współpracy z lokalnymi ośrodkami Caritas. Strefy bezpłatnych badań uruchamiane są w niedziele w bliskim sąsiedztwie kościołów. Zapisy na badania odbywają się za pośrednictwem plebanii i biur parafialnych, co ułatwia do nich dostęp ludziom starszym.
Zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnych
Polpharma stara się mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczności poprzez liczne inicjatywy społeczne, edukacyjne, zdrowotne, kulturalne czy sportowe podejmowane we wszystkich lokalizacjach. Zachęca swoich pracowników do udziału w programach wolontariatu pracowniczego na rzecz społeczności lokalnych. Rozwija również współpracę międzysektorową.
Najciekawszy projekt w tym zakresie to:
•Forum i Fundusz Inicjowania Rozwoju - to przedsięwzięcie, którego idea zrodziła się z doświadczeń i potrzeb przedstawicieli trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Celem inicjatywy jest budowanie platformy współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju Pomorza, poprzez inicjowanie i wspieranie interesujących przedsięwzięć oraz projektów lokalnych. W ramach FIR odbyły się dwa konkursy grantowe, których celem było wyłonienie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju lokalnych społeczności i podnoszących jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego. Dzięki przyznanym grantom FIR (Polpharma jest jednym z fundatorów) powstał m.in. pierwszy na Pomorzu sklep charytatywny LUK LUK w Sopocie zatrudniający osoby długotrwale bezrobotne oraz pierwszy w Polsce i 6 w Europie browar spółdzielczy w Pucku zatrudniający osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Sztafeta charytatywna POLRUN
Polpharma angażuje swoich pracowników do realizacji projektów o charakterze społecznym i charytatywnym. Poza programem wolontariatu pracowniczego (o czym niżej) najciekawszym projektem w tym zakresie była zorganizowana w roku 2015 charytatywna sztafeta jubileuszowa POLRUN. W biegu, który był niestandardową formą świętowania jubileuszu 80-lecia Polpharmy, wzięło udział ponad 700 pracowników i przyjaciół firmy. Trasa sztafety wyniosła 960 km i biegła z południa na północ Polski – od najmłodszego zakładu firmy w Nowej Dębie do Starogardu Gdańskiego, gdzie rozpoczęła się historia Polpharmy. Każdy z pracowników mógł zadeklarować liczbę kilometrów, które chce przebiec w sztafecie. Każde 10 przebiegniętych kilometrów było wymienianych na 1 wyjazd dla wychowanka domu dziecka. W ten sposób w sztafecie, która trwała 23 dni, pracownicy Polpharmy wybiegali 524 wyjazdy kolonijne dla podopiecznych 35 domów dziecka z 4 województw, w których firma ma swoje zakłady.
     
 Pracownicy Polpharmy jednoczą się wokół firmowego motto „Ludzie pomagają Ludziom”. Wolontariat Pracowniczy Grupy Polpharma składa się z wolontariatu akcyjnego, konkursu grantowego oraz okolicznościowych akcji świątecznych.

Akcje świąteczne organizowane są od 10 lat. Pracownicy Polpharmy przygotowują indywidualnie adresowane prezenty w odpowiedzi na listy do św. Mikołaja napisane przez podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W 2015 roku było to 309 prezentów, które powędrowały do podopiecznych 9 placówek z różnych regionów Polski. Dodatkowo w tym roku prawie 300 pracowników zaangażowało się akcję Szlachetnej Paczki.

W ramach wolontariatu akcyjnego odbyło się 5 edycji wydarzenia, w ramach którego ponad 100 managerów sprzedaży i marketingu zaangażowało się w remont różnych ośrodków pomocy. Akcjom towarzyszyły pikniki, badania oraz inne aktywności dla beneficjentów projektów.

Rok 2015 r. był czasem szczególnego zaangażowania pracowników Polpharmy w sztafetę charytatywną POLRUN. Ok. 700 pracowników poświęciło swój czas i wysiłek, aby pobiec w sztafecie przez całą Polskę. Przebiegnięte kilometry zostały przeliczone na wyjazdy wakacyjne dla 524 wychowanków z domów dziecka ufundowane przez Polpharmę (więcej szczegółów w tekście dot. zaangażowania społ. firmy).

Program Wolontariatu Pracowniczego na zasadzie konkursu grantowego został wdrożony we wszystkich lokalizacjach Grupy Polpharma w Polsce w 2013 r. Program zakłada dofinansowanie 20 najciekawszych projektów zgłoszonych przez pracowników. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 360 pracowników, którzy angażowali się m. in. w: remonty, organizowali akcje edukacyjne, aktywizowali społeczność lokalną, pomagali niepełnosprawnym, angażowali do wolontariatu osoby, które niegdyś były beneficjentami pomocy. Odbyły się już III edycje Programu i w tym roku planowana jest kolejna.

W tej chwili Polpharma prowadzi projekt rozwoju Programu Wolontariatu o kolejne formy i narzędzia, w tym m.in. wolontariat kompetencji czy wolontariat rodzin. Firma podjęła również wstępne działania, aby do wolontariatu pozyskać seniorów, czyli emerytów firmy.
                                     

.

Author Profile: admin

This author has published 70 articles so far. More info about the author is coming soon.
DOBRE PRAKTYKI
poprzedni
następny

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się