Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.

Dane Kontaktowe

 

 

03-236 Warszawa

ul. Annopol 20

www.coca-colahellenic.pl/

Nikos Kalaitzidakis

Opis działalności firmy

Coca-Cola HBC Polska jest liderem na polskim rynku pod względem produkcji i sprzedaży napojów bezalkoholowych. Firma jest częścią grupy Coca-Cola Hellenic, jednego z największych na świecie i największego w Europie rozlewcy napojów The Coca-Cola Company. Grupa Coca-Cola Hellenic działa w 28 krajach i obsługuje ponad 581 mln konsumentów. Spółka będąca właścicielem grupy, Coca-Cola HBC AG, ma siedzibę w Szwajcarii i notowana jest na liście premium Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz na giełdach w Atenach i Nowym Jorku. Coca-Cola HBC Polska zatrudnia 2081 osób i posiada trzy zakłady produkcyjne.

 

Opis społecznego zaangażowania firmy

Spółka w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie 2015 została oceniona jako lider branży FMCG, a w klasyfikacji generalnej zajęła 4 miejsce.
Dla Coca-Cola HBC Polska społeczna odpowiedzialność biznesu to nie "moda" czy "filantropia". To praktyczny wyraz naszych wartości, na których budujemy zrównoważoną strategię rozwoju naszej działalności na dziesiątki następnych lat. To również odpowiedź na już zachodzące zmiany i wyzwania przyszłości. W 2015 roku nasza spółka w ogólnopolskim Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie zajęła 1 miejsce w sektorze FMCG oraz 4 w zestawieniu generalnym (na ponad 70 ocenianych spółek). Od 2008 roku działa w naszej spółce wolontariat pracowniczy. Tylko w 2014 roku w 60 projektach dofinansowanych przez naszą spółkę, wzięło udział ponad 40% wszystkich naszych pracowników (830 osób). Wolontariat pracowniczy realizowany jest przy współpracy z Centrum Wolontariatu (NGO). Od 2007 roku nasi pracownicy wspólnie ze swoimi rodzinami, Fundacją Nasza Ziemia oraz leśnikami raz do roku sadzą drzewa. Wspólnie posadziliśmy ich już ponad 100 tys.
W naszej spółce kilka razy do roku pracownicy organizują również honorową zbiórkę krwi (oddali już 117,4 litrów krwi) oraz akcję zapisów do banku niespokrewnionych dawców szpiku. Kilka razy do roku prowadzimy również wśród naszych pracowników tygodnie tematyczne, w trakcie których zachęcamy do aktywnego stylu życia czy promujemy bezpieczną i ekologiczną jazdę samochodem.
W ramach obowiązkowych szkoleń BHP wszyscy pracownicy mają możliwość odbycia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. We wszystkich naszych lokalizacjach znajdują się również defibrylatory - prowadzimy dla osób chętnych szkolenia z ich użycia. Dodatkowo dla chętnych pracowników organizujemy szkolenia z pierwszej pomocy poszkodowanym dzieciom. Od wielu lat, systematycznie notujemy bardzo wyraźny spadek liczby wypadków przy pracy: wypadkowość od 2004 roku spadła o 64%. Podejmujemy liczne działania prewencyjne i organizujemy kampanie uświadamiające zagrożenia. Sami pracownicy motywowani są do zgłaszania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, które dzięki podjęciu działań naprawczych, mogą być eliminowane. W samym 2013 roku zgłoszono ich ponad 2 tysiące, co przełożyło się na konkretne działania naprawcze. Kierownicy różnych szczebli przeprowadzili w 2013 roku ponad 2100 inspekcji stanowisk pracy (rok wcześniej ok. 1073) i przeprowadzili blisko 2500 rozmów z pracownikami na temat BHP (rok wcześniej ponad 1600). Pracownicy, którzy nie otrzymali "żółtej kartki" (ostrzeżenie za naruszenie zasad BHP), mają też szanse na udział w losowaniu cennych nagród. W 2013 roku zostaliśmy docenieni przez Państwową Inspekcję Pracy, która przyznała nam nagrodę im. Haliny Krahelskiej w ramach konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".
Jako producent napojów dokładamy wszelkich starań, by minimalizować nasz wpływ na rosnące zużycie wody. W latach 2001-2013 zmniejszyliśmy średnie zużycie wody w naszych zakładach produkcyjnych z 3,24 do 2,25 litra na litr gotowego produktu. Jest to efekt konsekwentnych, systematycznych i wieloletnich inwestycji w unowocześnianie naszych linii produkcyjnych oraz wdrażania wielu innowacyjnych rozwiązań - bardzo często proponowanych przez samych pracowników naszej firmy, z czego jesteśmy szczególnie dumni. Mając na uwadze fakt, że zasoby wodne w Polsce są stosunkowo małe; na tle Europy - biorąc pod uwagę 27 państw - znajdujemy się na 22 miejscu pod względem ilości wody na jednego mieszkańca, od 2005 r. współfinansujemy zarządzany przez Fundację Partnerstwa program Fundusz Kropli Beskidu, w ramach którego przy zaangażowaniu m.in. przedszkoli, szkół, organizacji pozarządowych, gmin i społeczności lokalnych, do końca 2014 r. zrealizowano aż 90 projektów, z dofinansowaniem na łączną kwotę ponad 1,3 mln złotych. Co bardzo ważne, w ramach tego programu odbyło się ponad 250 konsultacji, warsztatów i szkoleń.
Kolejnym istotnym trendem, który bierzemy pod uwagę w naszej strategii CSR, jest wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością - zarówno globalnie, jak i lokalnie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba osób otyłych na świecie podwoiła się od 1980 r. Z kolei, zgodnie z raportem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2012 r., na otyłość cierpi około 12,5% dorosłych Polaków. WHO podaje dwie główne przyczyny tego wzrostowego trendu: rosnące spożycie wysokokalorycznego pożywienia oraz istotne zmniejszenie aktywności fizycznej; obie wynikają ze zmian w standardzie i stylu życia ludzi w obecnych czasach. Jako producent napojów, w tym również kalorycznych, wspieramy działania mające zmienić ten trend: wprowadzamy do naszej oferty produkty o niskiej lub zerowej liczbie kalorii; odpowiednio znakujemy nasze produkty zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dziennego zalecanego spożycia (GDA); nie prowadzimy działań marketingowych kierowanych do dzieci poniżej 12 lat i nie sprzedajemy naszych produktów w szkołach podstawowych. Promujemy także aktywny styl życia wśród naszych konsumentów, szczególnie wśród młodzieży. Tu przykładem może być największy młodzieżowy turniej piłkarski Coca-Cola Cup, którego 16 już edycję zorganizowaliśmy w 2014 r., a w którym do tej pory wzięło udział ponad 640 tys. młodych zawodników.
Od wielu lat prowadzimy również program grantowy "Lider Animator - Obudź Swoje Ciało" skierowany do osób, które w swoich lokalnych społecznościach organizują projekty sportowe. W 2014 roku wyróżniliśmy 29 takich projektów, a dzięki całorocznej pracy ich autorów udało się nam wspólnie zachęcić do aktywności fizycznej blisko 100 000 osób w całym kraju.
Od trzech lat jesteśmy partnerem Polskiego Czerwonego Krzyża i wspólnie przeprowadzamy ogólnopolską olimpiadę "Promocji Zdrowego Stylu Życia". W jej ostatnich dwóch edycjach wzięło udział ponad 65 000 uczniów gimnazjów oraz szkół średnich.
W ramach działań edukacyjnych związanych z promowaniem aktywnego stylu życia, świadomej konsumpcji oraz ekologii i pomagania innym, prowadzimy na Facebooku CSR fanpage o nazwie "Zrównoważoną Przyszłość Tworzymy już Teraz", który gromadzi ponad 22 000 młodych fanów zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego życia.
Dokładamy szczególnych starań, aby zmniejszać negatywny wpływ naszej działalności na środowisko, dlatego od wielu lat zwiększamy udział recyklingu w zagospodarowaniu naszych odpadów poprodukcyjnych. Wskaźnik recyklingu osiągnął 98 proc, a pozostałe 2 proc. odpadów poprodukcyjnych poddajemy, zgodnie z prawem, utylizacji. Od 2009 roku wykorzystujemy w dwóch typach opakowań od 20% do 25% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu tzw. r-PET. Systematycznie od 2010 roku zmniejszamy również wagę naszych opakowań i nakrętek produkowanych z tworzywa sztucznego PET. W ciągu ostatnich czterech lat zmniejszyliśmy wagę opakowania na litr produktu z 30,1 g/litr do 16,1 g/litr, natomiast nakrętek z 2,8 g/litr do 2,0 g/litr.  Działanie to nie tylko zmniejsza wykorzystanie tworzywa PET o 9 494 ton rocznie, ale również, wskutek zmniejszenia całkowitej masy transportowanych produktów, pozwala zredukować emisję CO2 o 4,43 tony. Redukujemy emisję CO2 również poprzez promowanie eco-drivingu wśród naszych pracowników. Wspieramy również różne inicjatywy lokalne, a wartość tego wsparcia, mierzona zgodnie z metodologią LBG (London Benchmarking Group), tylko w 2014 roku wyniosła 1 mln PLN.
Dodatkowo śledzimy i wciąż ograniczamy oddziaływanie naszych urządzeń chłodniczych na środowisko naturalne. W 2013 roku zakończyliśmy proces wymiany sprzętu na taki, w którym czynnikiem chłodzącym są gazy węglowodorowe, niemające wpływu na warstwę ozonową, a tym samym mające ograniczony wpływ na efekt cieplarniany. Do wielu tysięcy już działających w sklepach lodówek, wyposażonych w Energy Management System (EMS), który zwiększa efektywność chłodzenia przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej o 35 proc, dołączyły nowo zakupione urządzenia. Na koniec 2013 roku było ich 1900. Jeżeli chodzi o własne środki transportu, od 2011 r. w firmie obowiązują nowe, proekologiczne i służące podniesieniu bezpieczeństwa kierowców zasady korzystania z samochodów służbowych. Zasady te (ujęte w firmowej polityce użytkowania pojazdów służbowych) dotyczą przede wszystkim ograniczenia prędkości samochodów typu VAN użytkowanych przez przedstawicieli handlowych do 90 km/godz. Przestrzeganie tego wymagania jest monitorowane przez system GPS, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne monitorowanie przebiegów samochodów, średniego zużycia paliwa oraz przekroczeń dopuszczalnej prędkości i liczby obrotów silnika. Wdrożenie przyniosło znaczące ograniczenie liczby groźnych wypadków drogowych. Warto również podkreślić, że dzięki wymianie floty, znacząco poprawiła się jakość spalin emitowanych przez użytkowane pojazdy. O ile wcześniej standardem dla pojazdów z zapłonem iskrowym była norma EURO4, o tyle teraz jest nią norma EURO5.
Wdrożona i kontynuowana od 2010 r. inicjatywa Zielone IT, ma na celu zmniejszenie zużycia energii w lokacjach Coca-Cola HBC Polska, zwłaszcza ograniczenie wpływu użytkowania firmowych komputerów na środowisko naturalne i rozwijanie świadomości ekologicznej pracowników. Doposażymy kolejne lokalizacje w zestawy wideokonferencyjne, aby zmniejszyć do minimum konieczność wyjazdów służbowych. Zasady zrównoważonego rozwoju promujemy nie tylko wśród naszych pracowników i konsumentów, ale również wśród naszych kontrahentów poprzez odpowiednie zapisy w umowach zakupowych. Współpracujemy również z Bankami Żywności oraz namawiamy naszych partnerów biznesowych do przejścia na e-faktury. Cieszymy się, że publikowany przez nas w Internecie raport CSR (www.raportcsr-cchellenic.pl) zgodny z normą GRI, z roku na rok czyta więcej osób - w 2014 roku przeczytało go blisko 6000 użytkowników Internetu. Coca-Cola HBC AG w 2014 roku została uznana liderem w swojej branży indeksu Dow Jones Sustainability na giełdzie amerykańskiej.  Zostaliśmy również bardzo pozytywnie ocenieni podczas całościowej kontroli CSR przeprowadzonej w naszej spółce w 2013 roku przez firmę audytorską Denkstatt GmbH z Austrii. W 2014 roku, jako pierwsza firma w Polsce, uzyskaliśmy również dla naszego zakładu w Tyliczu certyfikat EWS na poziomie GOLD, potwierdzający zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w naszej fabryce (European Water Stewardship).

Nagrody otrzymane za działalność społecznie zaangażowaną firmy

Spółka w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie 2015 została oceniona jako lider branży FMCG, a w klasyfikacji generalnej zajęła 4 miejsce.

.

Author Profile: Coca-Cola HBC

This author has published 4 articles so far. More info about the author is coming soon.
DOBRE PRAKTYKI
poprzedni
następny

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się