Nowa Era Sp. z o.o.

Dane Kontaktowe

Nowa Era Sp. z o.o.  

Al. Jerozolimskie 146 D

02-305 Warszawa

22/ 570-25-80

www.nowaera.pl                             

                

Opis działalności firmy

Nowa Era to wiodące wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i nowoczesną ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty, w tym także języki obce oraz przedmioty zawodowe oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Ofertę wydawnictwa uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne i oprogramowanie wspomagające zarządzanie oświatą (firma VULCAN).

Minęły już 23 lata odkąd do rąk uczniów i nauczycieli trafiły pierwsze podręczniki wydawnictwa Nowa Era. Byliśmy wówczas jedną z pierwszych oficyn edukacyjnych w Polsce. Dziś nasze publikacje można znaleźć praktycznie w każdym szkolnym tornistrze. Tworzymy rozwiązania edukacyjne począwszy od segmentu edukacji przedszkolnej, aż do segmentu szkół ponadgimnazjalnych. Zaufanie, jakie udało nam się przez te lata zbudować sprawia, że Nowa Era jest dziś zdecydowanym liderem na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej, a także wiodącym wydawcą edukacyjnym w segmencie edukacji wczesnoszkolnej.

Od początku działalności dbamy o rozwój i wyznaczamy nowe standardy w edukacji, dlatego publikacje Nowej Ery wyróżnia najwyższa jakość merytoryczna i edytorska. Tworząc rozwiązania edukacyjne stale reagujemy na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Ważne jest dla nas poszukiwanie nowoczesnych i skutecznych form przekazu informacji, dostosowanych do potrzeb uczniów i nauczycieli. Jako pierwsze wydawnictwo edukacyjne wprowadziliśmy interaktywne płyty CD-ROM do każdego podręcznika, stworzyliśmy profesjonalne Biuletyny Internetowe dla nauczycieli, zastosowaliśmy kompleksowo infografiki czy wdrożyliśmy pierwszy multimedialny podręcznik – Multibook. Wszystkie te rozwiązania na stałe weszły już do kanonu rozwiązań edukacyjnych. Dziś oferta Nowej Ery to nie tylko publikacje papierowe, ale także różnorodne e-rozwiązania, w tym także serwisy edukacyjne (np. portale dla nauczycieli i uczniów).

Nowa Era prowadzi także szereg programów i inicjatyw o charakterze społecznym i edukacyjnym. Część z nich poszerza i wzbogaca naszą ofertę, a część ma charakter inicjatyw non-profit, mających na celu wspieranie rozwoju edukacji.

Od 2006 r. Nowa Era jest częścią międzynarodowej grupy Sanoma, która działa w obszarze mediów i edukacji w wielu krajach Europy. 

             

Opis społecznego zaangażowania firmy

Filary Nowej Ery to ludzie i edukacja. To one są fundamentem naszej działalności, wyznaczają kierunki i cele działania. Nasze działanie opieramy o głębokie zrozumienie potrzeb poszczególnych grup interesariuszy i dostarczenie im najlepszych rozwiązań edukacyjnych. 

W 2014 r. nasze zaangażowanie prospołeczne zostało również docenione przez Kapitułę Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i nagrodzone statuetką „Dobroczyńca Roku 2014” w kategorii „Projekt społeczny – duże firmy”.

Wydawnictwo Nowa Era jest  liderem nie tylko jeśli chodzi o skalę swojej działalności, ale przede wszystkim w trosce o najwyższą jakość, która towarzyszy naszym działaniom. Wierzymy, że działając w obszarze edukacji mamy przed sobą pewnego rodzaju misję. Angażujemy się więc w szereg inicjatyw, które mają na celu wspieranie dzieci i całego środowiska szkolnego, edukacji i kultury.

Przykłady programów społecznych i edukacyjnych  Nowej Ery:

1. Program  „eduBudzik – Nakręcamy edukację!”, przeznaczony dla dzieci w klasach 3- 6 szkół podstawowych, którego celem  jest inspirowanie uczniów do odkrywania swoich mocnych stron i zainteresowań oraz wspieranie nauczycieli i rodziców w motywowaniu dzieci do poszukiwania pasji, nauki  i stałego rozwoju. W okresie wrzesień 2013 - styczeń 2014  r. w ramach programu zorganizowaliśmy  11 ekspedycji naukowych dla dzieci z małych wiejskich szkół, oddalonych od centrów kulturalnych i ośrodków inspirującej edukacji,  a także cykl warsztatów szkoleniowych dla ich nauczycieli i rodziców. Podczas ekspedycji naukowych prawie 500 uczniów wzięło udział w wykładach na prawdziwych uniwersytetach, odwiedziło centra kulturalne, muzea w Warszawie i Krakowie . Naszym celem było przekazanie dzieciom komunikatu, że za horyzontem ich szkoły czeka na nie fascynujący świat, muszą tylko znaleźć w sobie odwagę, by go odkrywać. W akcję zaangażowanych było ok. 30 wolontariuszy Nowej Ery. W warsztatach wzięło udział ok 150 nauczycieli i rodziców. W ramach programu zostały przygotowane broszury merytoryczne dla nauczycieli i rodziców, poświęcone tematyce motywacji dziecka. Za pośrednictwem przedstawicieli Oświatowych trafiły one do szkół podstawowych w całej Polsce.

 „EduBudzik” działa nadal według autorskiego programu 4 kroków (Obserwacja, Motywacja, Akcja, Pasja) stworzonego przez eksperta programu – psychologa Annę Resler-Maj, oferując liczne materiały dla nauczycieli i rodziców – www.edubudzik.pl. W ramach programu zostało przeprowadzone Ogólnopolskie Badanie Motywacji uczniów, w którym wzięło udział ok 5500 nauczycieli klas 4-6 szkół podstawowych. Obecnie poszukujemy Partnerów do organizacji cyklu ekspedycji wiosną 2015 r.

2. Akcja wolontariatu pracowniczego „XX-lecie firmy”  - W 2013  roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Navegadores wyremontowaliśmy i oddaliśmy do użytku ośrodek edukacji i aktywizacji zawodowej dla  kobiet w Maroku wraz z funkcją przedszkola. W akcję zostało zaangażowanych 130 wolontariuszy z Nowej Ery.  Placówka ta prowadzi obecnie naukę alfabetyzacji oraz kursy zawodowe dla 50 marokańskich kobiet, które ze względów kulturowych były pozbawione szans na edukację i wykluczone z życia zawodowego.

3. Nowa Era promuje ideę wolontariatu wśród uczniów i nauczycieli. Nowa Era przygotowała specjalną stronę internetową (www.nowaera.pl/wolontariat) dedykowaną idei wolontariatu, na której umieszczono szereg materiałów dydaktycznych (scenariusze lekcji, artykuły, publikacje, itp.), mających na celu pomoc nauczycielom w propagowaniu w szkołach idei  wolontariatu, a młodzieży w zaangażowaniu się w działalność wolontariacką. Rok rocznie  w grudniu prowadzimy intensywną  kampanię propagująca ideę wolontariatu wśród ponad 120 000 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Kolejna kampania planowana jest na grudzień 2014 r. obejmie swoim zasięgiem także nauczycieli klas 4-6, planowany zasięg kampanii informacyjnej zwiększy się do ok 200 000 nauczycieli.

 4. Program „Pracuję z klasą" – program, którego celem jest wspieranie nauczycieli w pełnieniu funkcji wychowawcy, rozwijaniu warsztatu pracy oraz rozwijaniu umiejętności psychologicznych - co pozwala im być lepszymi wychowawcami i nauczycielami. W programie "Pracuję z klasą" poruszane są różnorodne tematy  np.: społeczność klasowa, relacje z rodzicami,  praca z uczniem zdolnym i słabym, nowe technologie w procesie edukacji, mediacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole, budowanie autorytetu i relacji nauczyciel-uczeń itp. Jednym z filarów programu są warsztaty filmowe prowadzone wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, gdzie projekcja filmu jest wstępem do warsztatu prowadzonego przez psychologa lub specjalistę w danej dziedzinie i dyskusji z uczestnikami. Każda edycja przyciąga około 2000 nauczycieli w całej Polsce (ostatnia edycja z  III- IV 2014r. pt. „– Słowa, które dają moc”,  oparta na  filmie „Pan od muzyki”  podjęła tematykę dobrej komunikacji z uczniem, budowanie wiary we własne możliwości, skutecznej  motywacji). Strona programu: www.pracujezklasa.pl. Kolejna edycja programu planowana jest na luty-marzec 2015 r., tematyka: Praca w grupie. Planowana liczba warsztatów: 8-12. Zasięg: 2000 nauczycieli.

 5. Program  "Projekt z klasą", który ma na celu połączenie nauki z przygodą,  wspieranie kreatywności i zaangażowania młodzieży w naukę poprzez propagowanie pracy metodą projektu edukacyjnego. Filarem programu jest konkurs - prosimy uczniów i ich nauczycieli o przygotowanie projektu edukacyjnego na dowolny temat (chcemy dać możliwość skoncentrowania się na atrakcyjnej lub ważnej dla lokalnej społeczności sprawie, zagadnieniu naukowym itp). Oczekujemy ciekawych pomysłów, a nie zakończonych wdrożeń. Dlaczego?  Stworzyliśmy specjalny Fundusz Grantów Nowej Ery, który ma na celu pomoc w realizacji (poprzez granty finansowe)  najciekawszych projektów. Dzięki nim zwycięzcy mogą realizować swój projekt edukacyjny, a tym samym realizować swoje edukacyjne marzenia. Dotychczas, dzięki Grantom Nowej Ery, szansę realizacji uzyskało  aż 71 projektów  - w tym takie inicjatywy, jak zbudowanie symulatora lotu w szkolnej klasie, budowa ekopoajzdu, stworzenie Eduplaftormy internetowej  do nauki, czy organizacja międzyszkolnych zawodów robotów stworzonych przez uczniów. Konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. Zwycięskie szkoły tworzą ogólnopolską „Mapę Dobrze ZaPROJEKTowanej  edukacji”, gromadzącą placówki  w szczególny sposób dbające  o rozwijanie umiejętności kluczowych i  motywujące uczniów do większej aktywności. Rezultaty: W czterech edycjach konkursy zgłoszono 1244 projekty konkursowe , na które ponad 279 000 głosujących oddało niemal 1 100 000 głosów. Zasięg konkursu: 129 000 nauczycieli i 2 580 000 uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa edycja konkursu „Projekt z klasą” została objęta honorowym patronatem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej. Strona programu to www.projektzklasa.pl.

Ponadto Nowa Era aktywnie wspiera i objęła swoim patronem edukacyjnym, programy społeczno-edukacyjne: „ Szkoła pod żaglami” kpt. Krzysztofa Baranowskiego, konkurs „Ojczyzna, Polszczyzna” prof. J. Miodka, program Global Dignity oraz muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Wspieramy także intensywnie edukacje medialną młodzieży, przygotowując materiały edukacyjne dla filmów (np. „Kamienie na szaniec”, „Katyń”, „Wenecja” itd.). 

W ramach Grupy Sanoma, Nowa Era zaangażowała się w międzynarodowe projekty związane z badaniem i wspieraniem rozwoju  innowacji edukacyjnych - są to projekty Sanoma Learning Lab oraz Sanoma Research Panel . Nowa Era jest Partnerem seminarium dla nauczycieli Campus, będącego pierwszą międzynarodową odsłoną najpopularniejszej konferencji edukacyjnej dla nauczycieli w Finlandii. Konferencja ta odbyła się w Warszawie 24 listopada 2014r.

.

Author Profile: Małgorzata Jankowska

This author has published 16 articles so far. More info about the author is coming soon.
DOBRE PRAKTYKI
poprzedni
następny

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się