ANG Spółdzielnia

Dane Kontaktowe

ANG Spółdzielnia 

ul. Konstancińska 2

02-942 Warszawa  

Artur Nowak-Gocławski

Opis działalności firmy

ANG Spółdzielnia jest obecnie jedną z 5 największych firm doradztwa i pośrednictwa finansowego w Polsce.  Jesteśmy jedyną firmą w branży działającej w formie prawnej spółdzielni.  Współpracujemy z kilkudziesięcioma instytucjami finansowymi, głównie bankami. Stanowimy obecnie zespół ponad 400 doradców działających w ponad 90 miastach w Polsce.                     

Opis społecznego zaangażowania firmy

1.BIZNES – banki, klienci, pozostali partnerzy biznesowi. Dla naszych Klientów jesteśmy niezależnym, profesjonalnym doradcą kredytowym, wsłuchanym w ich potrzeby, rozumiejącym i reagującym na nie. Wyróżniamy się standardami pracy oraz skutecznością w działaniu. Naszą misją jest zaspokajać na najwyższym poziomie potrzeby Klientów w zakresie usług finansowych. Nadajemy inne znaczenie określeniu „budowanie i dbanie o relacje z klientami”. Wysokie standardy pracy i kwalifikacji doradców są warunkiem pracy w naszej firmie. Dbamy również o relacje z partnerami finansowymi, których produkty doradzane przez nas mają przede wszystkim spełniać potrzeby naszych Klientów. Nasi klienci mają możliwość wypowiedzenia się nt. jakości usług naszych doradców – na stronie www.angkredyty.pl  mają możliwość zamieszczenia swojej opinii i wystawienia rekomendacji.

 PRZESTRZEGAMY WYSOKICH STANDARDÓW ETYCZNYCH – kończymy prace nad naszym własnym kodeksem etycznym (jest to jeden z elementów naszej strategii CSR). Przykładem wyznawanych przez nas wysokich standardów etycznych i dowodem naszego braku tolerancji dla ich naruszania jest zerwanie partnerskiej współpracy z jednym z banków, który regularnie i nagminnie stosował nieetyczne praktyki wobec klientów i innych uczestników rynku. Mimo, że decyzja ta nie była dla nas korzystna finansowo, jesteśmy dumni z niej z punktu widzenia spójności z naszymi wartościami. Jako jedyni na rynku zdecydowaliśmy się na taki krok.

Spółdzielnia powołała inicjatywę - Nienieodpowiedzialni, dedykowaną zrównoważonemu rozwojowi branży finansowej. Pierwszym projektem w ramach tej inicjatywy była konferencja „Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”, której Fundacja Będę Kim Zechcę oraz ANG Spółdzielnia była pomysłodawcą, sponsorem i współorganizatorem. Partnerami byli:  Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Akademia Leona Koźmińskiego, Towarzystwo Naukowe Prakseologii. Konferencja odbyła się 17 października 2013r. w Warszawie i obejmowała m.in. wykłady dotyczące trendów związanych ze zrównoważonym biznesem oraz panel dyskusyjny, w którym członkowie zarządów instytucji finansowych omawiali wyzwania stojące przed odpowiedzialną branżą finansową.  W ramach konferencji Spółdzielnia zasponsorowała również wydanie książki pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce.” Jako kontynuacja projektu Nienieodpowiedzialni wydana została gazeta pod tym samym tytułem. Jest to nieregularnik, wydany w nakładzie 3 tys egzemplarzy, skierowany do przedstawicieli sektora finansowego. Planujemy rozwój projektu Nienieodpowiedzialni i uruchomienie portalu jako oddzielnego medium promującego odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój w sektorze finansowym. 

2. LUDZIE – współpracownicy Spółdzielni: spółdzielcy i doradcy. U podstaw myślenia założycieli Spółdzielni legło przekonanie, że stworzenie doradcom kredytowym przyjaznych warunków pracy, dostępu do najlepszych produktów, odpowiednich narzędzi, najlepszych warunków finansowych współpracy i partnerskiej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa pozwoli na zbudowanie jednej z najlepszych firm doradztwa finansowego w Polsce. Raz do roku przeprowadzane jest badanie opinii współpracowników, które dostarcza informacji nt. ich potrzeb, poziomu  zadowolenia z pracy itp. Regularną wymianę informacji, wiedzy oraz tworzenie zgranej społeczności współpracowników wspomaga system komunikacji wewnętrznej Erudion (własny system komunikacyjny mocno oparty o reguły zaczerpnięte z mediów społecznościowych). ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych organizuje liczne szkolenia, pozwalające doradcom na ciągłe aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy o najnowszych produktach finansowych dostępnych na rynku. W 2013r. został przeprowadzony audyt potrzeb szkoleniowych wśród spółdzielców, którego efektem będzie stworzenie planu szkoleń „miękkich”, które dadzą spółdzielcom możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz kompetencji, zgodnie z wyznawaną przez nas wartością, która mówi że bez kształcenia zawodowego i humanistycznego zatrzymujemy się w miejscu . 

 3. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. 

POWOŁANIE FUNDACJI KORPORACYJNEJ BĘDĘ KIM ZECHCĘ  

Fundacja BĘDĘ KIM ZECHCĘ powstała w czerwcu 2013 roku .  Za pośrednictwem programów społecznych prowadzonych przez Fundację ANG realizuje swoje cele związane  ze zrównoważonym rozwojem . Członkowie ANG Spółdzielni w 2013 r. jednomyślnie przeznaczyli 10 % zysku za 2012 rok na działalność Fundacji. Fundacja będzie realizować swoją misję m.in. poprzez programy stypendialne dla młodych osób oraz będzie koordynatorem programu wolontariatu pracowniczego w Spółdzielni oraz spółkach w ramach Grupy ANG.  

PARTNERSTWO Z ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ – Fundacją Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych FISE.  Ekonomia społeczna jest mocno związana ze spółdzielczością.  Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć na zasadzie wolontariatu konkurs FISE na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku w 2013r. oraz zasponsorować koncert finałowy podczas gali rozdania nagród. Planujemy dalszą współpracę z FISE, nie tylko przy konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku, ale również na szerszą skalę w formie wolontariatu pracowniczego (wolontariat kompetencji). http://konkurs-es.pl/x/625569;jsessionid=BCA9E6357624EB456AE0FBE5E4884999  

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ CSR Z INNYMI SPÓŁDZIELCAMI. Spółdzielnia została zaproszona przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy do przedstawienia idei CSR podczas cyklu szkoleń dla Członków Rad Nadzorczych spółdzielni. Był to cykl szkoleń dot. CSR (5 spotkań, ponad 100 uczestników) dla Członków Rad Nadzorczych spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych oraz spółdzielni socjalnych. Celem było zwiększenie zaangażowania spółdzielców w utrzymanie miejsc pracy oraz rozwój aktywnych wspólnot lokalnych http://blog.angkredyty.pl/promujemy-spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-wsrod-spoldzielcow.php 

4.ŚRODOWISKO. Jako firma odpowiedzialna społecznie staramy się ograniczać nasz negatywny wpływ na środowisko. Stąd pojawił się pomysł wprowadzenia "Zielonego biura spółdzielcy" oraz proekologicznej polityki marketingowej. Nasza polityka marketingowa opiera się na zasadzie - jeżeli drukujemy to ekologicznie! Nasze plakaty, wizytówki, ulotki, teczki, koperty, raporty, gazetki informacyjne są wydrukowane na papierze ekologicznym, pochodzącym w 100% z recyklingu, lub/i posiadającym certyfikat FSC. Dzięki bliskiej i partnerskiej współpracy z wyspecjalizowaną drukarnią możemy realizować nasze pomysły na np. autorskie kalendarze wiedząc, że otrzymają certyfikat FSC. Również papier, na którym drukujemy w centrali jest wyprodukowany w 100% z makulatury. Stopniowo będziemy dążyć do całkowitego zastąpienia zwykłego białego papieru, papierem z recyklingu, który jest wykorzystywany w całej spółdzielni.

.

Author Profile: Katarzyna_N

This author has published 6 articles so far. More info about the author is coming soon.
DOBRE PRAKTYKI
poprzedni
następny

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się