Jacek Kowalski

Jacek Kowalski
Orange Polska S.A.
Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

Dla Orange społeczna odpowiedzialność biznesu to realne odzwierciedlenie wartości firmy i metoda przekuwania jej sukcesu w wygraną całego społeczeństwa. Wynika to przede wszystkim ze świadomości, że biznes nie działa w próżni, ale musi odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne i społeczne. Odpowiedzialny biznes rozwija się razem ze społeczeństwem, a nie jego kosztem. CSR jest zobowiązaniem w stosunku do otaczającego świata. Tak rozumiany CSR to nie wydatki, ale inwestycje, nie koszty, ale oszczędności.

Doświadczenie, udział w działaniach z zakresu społecznego zaangażowania biznesu

Jacek Kowalski wspiera i rozwija działania społeczne w Orange Polska. Patronuje akcjom wolontariackim swoich pracowników, prowadzących zajęcia w szkołach i przedszkolach, a także wydarzeniom, promującym zdrowy tryb życia, jak turniej piłkarski dla dzieci z domów dziecka. Jako wolontariusz również chętnie włącza się w działania edukacyjne.
Orange Polska należy do najbardziej zaangażowanych społecznie firm w kraju. Od lat dążymy do tego, by nasza firma rozwijała się w poszanowaniu potrzeb otoczenia społecznego, dlatego ideę społecznej odpowiedzialności biznesu włączamy nie tylko do naszej strategii, ale także do praktyki dnia codziennego. Stworzyliśmy strategię społecznej odpowiedzialności ściśle powiązaną z naszą strategią biznesową. Sukcesywnie wdrażamy politykę CSR we wszystkich obszarach działalności.
Strategia CSR obejmuje 4 obszary:
-  integracja cyfrowa - chcemy, aby każdy mógł korzystać z możliwości cyfrowego
świata, niezależnie od umiejętności, miejsca zamieszkania, wieku czy sprawności.
- bezpieczna sieć - chcemy, aby korzystanie z najnowszych technologii było proste i
wolne od zagrożeń.
-  czyste środowisko - chcemy realizować nasze cele biznesowe z poszanowaniem zasad
ekologii w harmonii ze środowiskiem.
 - ciekawy zespół - chcemy tworzyć kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy czują się szanowani, swobodnie realizują cele zawodowe i życiowe pasje.
Realizując strategię CSR prowadzimy projekty z zakresu integracji cyfrowej seniorów, ucząc podstaw internetu. Od lat Orange Polska i Fundacja Dzieci Niczyje wspólnie realizują działania zwiększające świadomość zagrożeń w sieci i wzrost poziomu bezpieczeństwa dzieci poprzez edukację - zarówno najmłodszych internautów jak również ich opiekunów – rodziców i nauczycieli. Efektem tej współpracy jest m.in. serwis www.sieciaki.pl z 240 tys. zarejestrowanymi aktywnymi użytkownikami, platforma e-learningowa z interaktywnymi kursami, z której co roku korzysta ponad 30 tysięcy uczniów czy projekt Helpline.org.pl obejmujący bezpłatną linię interwencyjną 800 100100 i stronę internetową dla dzieci, za pośrednictwem których mogą one zgłaszać niepokojące dla nich sytuacje związane z przebywaniem w sieci.
Dbamy o środowisko stosując elektroniczne formy obiegu dokumentów, internetowe formy zakupów oraz e-usług i e-faktury, kompleksowy systemom teleinformatyczny dla administracji i przedsiębiorstw.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorcy zaczyna się wewnątrz firmy, a jej podstawą są relacje z pracownikami. CSR w wymiarze wewnętrznym to: zapewnienie dostępu do informacji i słuchanie głosu pracowników w sprawach ważnych dla rozwoju i istnienia firmy, prawo do zrzeszania się, wprowadzenie kodeksu etycznego i równe traktowanie niezależnie od płci, wyznania czy poglądów, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. To także jasne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowniczej i awansu, możliwość doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji, ale też pakiet socjalny, ubezpieczenie medyczne oraz inne profity i udogodnienia. Poprzez program Orange Community wspieramy zaangażowanie pracowników w przedsięwzięcia charytatywne, inicjatywy pomagania innym czy na rzecz środowiska. Zapraszamy ich do wolontariatu i realizacji projektów o charakterze społecznym, charytatywnym, organizujemy zbiórki krwi, włączamy do organizacji koncertów, wystaw, aukcji czy akcji pomocowych.
Istotnym elementem społecznej odpowiedzialności firmy jest Fundacja Orange, pomagająca rozwiązywać istotne problemy społeczne. Ponad 14,5 tysiąca szkół korzysta dzięki Orange Polska z dostępu do internetu na preferencyjnych warunkach. W ramach programu "Bezpieczny Internet" pokazujemy nauczycielom możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć lekcyjnych, a najmłodszych uczymy jak bezpiecznie poruszać się w internecie. Z kolei "Akademia Orange" oferuje wsparcie dla edukacyjnych przedsięwzięć kulturalnych, a także pomoc bibliotekom, by stały się nowoczesnymi,  multimedialnymi centrami informacji, kultury i edukacji. Fundacja Orange działa nie tylko w sferze edukacji. Na prawie każdym szpitalnym oddziale dziecięcym w Polsce działa "Telefon do mamy", a dzieci otrzymują bezpłatnie karty telefoniczne, by mogły zadzwonić do domu zawsze, kiedy tego potrzebują. Z kolei poprzez program "Dźwięki Marzeń" Fundacja pomaga w rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu. We wszystkich działaniach społecznych firmy aktywnie biorą udział wolontariusze Orange Polska.
Efektem działań wolontariackich w obszarze CSR jest obecność w RESPECT Index, pierwszym w Europie Środkowej i Wschodniej indeksie spółek odpowiedzialnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Co roku całokształt działań firmy z zakresu CSR jest przedstawiany w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska. Firma chce mieć pewność, że podejście do zarządzania CSR, jakie wdraża w życie jest kompleksowe i rzetelne, dlatego raporty Orange Polska opierają się na międzynarodowych standardach AA1000, wytycznych GRI, zasadach Global Compact, a działania sa poddawane corocznie zewnętrznym i niezależnym audytom.

Adres

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
00-326 Warszawa

Osoba Kontaktowa

 

 

 

 

Tak

.

Author Profile: Orange

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się