Fundacja BGŻ dba o młodych rowerzystów

Fundacja BGŻ dołączyła do grona partnerów wspierających Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Partnerstwo jest kontynuacją zaangażowania społecznego Banku BGŻ, który od lat promuje rowerowe bezpieczeństwo na drodze.

Więcej...

ENEA S.A. partnerem publikacji o CSR w strategiach spółek giełdowych

ENEA S.A. wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie objęła strategiczny patronat nad publikacją „Jak zyskać na odpowiedzialności?” poruszającą temat CSR jako ważnego elementu w strategiach spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Publikacja przygotowana przez CSRinfo we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych to obszerne źródło informacji, w którym omówiono takie kwestie jak opłacalność wdrożenia strategii CSR czy najlepsze praktyki w tym obszarze. W publikacji przedstawiono 13 case studies i 88 przykładów z 23 branż.

Zagadnieniami, które obecnie zalicza się do praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu ENEA zajmowała się na długo zanim ten termin wszedł do słownika polskiego biznesu. ENEA S.A. rozumie społeczną odpowiedzialność biznesu jako sposób zarządzania firmą uwzględniający oczekiwania jej otoczenia, pozwalający na racjonalne zarządzanie zasobami oraz na trwałe zwiększanie wartości firmy w perspektywie trwałego, zrównoważonego rozwoju. Dlatego już od kilku lat wspiera podobne inicjatywy promujące CSR. W 2009 roku podpisała „Deklarację w sprawie zrównoważonego rozwoju branży energetycznej w Polsce", a rok później przejęto w Spółce „Strategię społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA". Od 2011 roku uczestniczy w międzynarodowej inicjatywie Global Compact.

Author Profile:

This author has published articles so far. More info about the author is coming soon.

Bank Lokalnych Społeczności

Bank BGŻ od lat zajmuje miejsce w czołówce największych banków w Polsce. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Bank dysponuje siecią prawie 400 oddziałów, w mniejszych miejscowościach i w dużych miastach. W roku 2011 Bank powołał do życia bank internetowy - BGŻ Optima. Bank BGŻ jest wiarygodnym polskim bankiem lokalnych społeczności, koncentrującym się na budowaniu długoterminowych relacji poprzez oferowanie wysokiej jakości obsługi Klientów i pełnego zakresu przejrzystych produktów bankowych. Wykorzystując długoletnie doświadczenie wiodącego banku rolnego w Polsce, jest partnerem pierwszego wyboru dla firm z sektora rolno-spożywczego. Oferuje unikalną wiedzę oraz dostosowane do potrzeb rozwiązania finansowe.

Opis społecznego zaangażowania firmy

Bank BGŻ realizując politykę zaangażowania społecznego, prowadzi i wspiera inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia, podnoszenia poziomu edukacji, wyrównywania szans edukacyjnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zaangażowanego sponsoringu sportowego wspierającego rozwój społeczności lokalnych. W 2006 r. powołał Fundację BGŻ.

 • Klasa BGŻ - autorski ogólnopolski program stypendialny. Umożliwia uzdolnionym absolwentom gimnazjów z niezamożnych rodzin (mieszkających na wsi oraz w małych miastach dotkniętych bezrobociem) podjęcie nauki w renomowanych liceach w Polsce.
 • Jeżdżę z Głową - program społeczno-edukacyjny. Którego celem jest zwiększenie wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bank działa także m.in. w obszarze rozwoju edukacji finansowej i przedsiębiorczości wsi, wspiera rozwój ekonomii społecznej. Bank prowadzi także program wolontariatu pracowniczego. W ramach programu pracownicy mogą zgłaszać i prowadzić własne projekty społeczne, otrzymując od Fundacji BGŻ dofinansowanie, a od Banku 1 dzień wolny od pracy na realizację społecznych pomysłów.

Nagrody otrzymane za działalność społecznie zaangażowaną firmy

 • Projekt Klasa BGŻ : 2005 r. - główna nagroda w ogólnopolskim konkursie "Złote Spinacze 2005" na najlepszą inicjatywę SOB, 2009 r. patronat Ministra Edukacji Narodowej
 • Fundacja BGŻ: 2008 r. - wyróżnienie Kryształowe Serce za działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych (Polski Komitet Pomocy Społecznej), 2011 r. tytuł Miejsca Odkrywania Talentów (Minister Edukacji Narodowej)
 • Bank BGŻ: 2008 r. - laureat Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku 2007", wyróżnienie w Konkursie "Mocni Wizerunkiem", pierwsza 10tka rankingu "Liderów Filantropii 2007"
Author Profile: admin

This author has published 69 articles so far. More info about the author is coming soon.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego, który swoimi tradycjami sięga przedwojennej Polski, jest Państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Misją Banku jest sprawna i efektywna kosztowo realizacja działalności zleconej przez Państwo, uzupełniona rozwojem atrakcyjnej oferty działalności własnej dla wybranych segmentów rynku.

Głównym zadaniem Banku Gospodarstwa Krajowego jest realizowanie rządowych projektów społeczno-gospodarczych. Obsługiwane przez BGK programy mają na celu rozwiązanie konkretnych problemów w zakresie m.in. budownictwa mieszkaniowego, eksportu, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, czy skutecznej absorpcji środków unijnych przez samorządy. Bank finansuje programy infrastrukturalne jednostek samorządu terytorialnego dzięki środkom pozyskiwanym z budżetu państwa oraz z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Ponadto BGK zarządza funduszami celowymi wspierając m.in. rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury, innowacji, pomagając samorządom w korzystaniu ze środków unijnych lub też wspierając projekty związane z ochroną środowiska.

Bank prowadzi również obsługę działalności bieżącej, oferuje produkty depozytowe i usługi emisyjno-inwestycyjne. Klientami naszej instytucji są samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także klienci instytucjonalni - zarówno jednostki państwowe, jak i prywatne. BGK wspiera polską gospodarkę finansując rozwój firm.

Opis społecznego zaangażowania firmy

Społeczna odpowiedzialność BGK wpisana jest w charakter instytucji, która swoją działalnością wnosi znaczący wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy kraju. W 2009 r. została opracowana i wdrożona Polityka Odpowiedzialności Społecznej Banku Gospodarstwa Krajowego, będąca krokiem ku strategicznemu podejściu do zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Zgodnie z wdrożoną polityką bank skupił się na 3 obszarach:

 • dbałość o zdrowie i rozwój pracowników oraz pozytywne relacje w miejscu pracy;
 • zaangażowanie społeczne;
 • ochrona środowiska naturalnego.

W imieniu BGK działalność w zakresie społecznego zaangażowania prowadzi Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, powołana w 2005 r. Jej misją jest tworzenie przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej mają utrudniony dostęp do dóbr edukacji, kultury i nauki. Fundacja przykłada również wagę do promowania wśród pracowników BGK idei zaangażowania społecznego. Zachęca i motywuje pracowników do podejmowania działań społecznych na zasadzie wolontariatu pracowniczego. Programy realizowane przez fundację (samodzielnie lub w partnerstwie):

 • Program "Stypendia Pomostowe" - od początku udziału w programie (2005 r.) Fundacja im. J. K. Steczkowskiego sfinansowała 163 stypendia na I rok studiów dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości na łączną kwotę 662 900 zł. Zorganizowała także 3 edycje warsztatów psychologiczno-społecznych "Pomostowi liderzy", w których udział wzięło 143 studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.
 • Konkurs grantowy "Na dobry początek!" - dotychczas zrealizowano 3 edycje konkursu. Fundacja wsparła w nich finansowo 59 projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Ponadto przekazała dofinansowanie w wysokości 553 119 zł na realizowane projekty. Programem objętych zostało 2395 dzieci.
 • Program "Przyjazne przedszkole" - od początku jego realizacji w ramach akcji wolontariackich z udziałem niemal 100 wolontariuszy banku, Fundacja BGK zbudowała 7 placów zabaw przy wiejskich przedszkolach w 6 województwach. Zorganizowano także 7 cykli szkoleniowych dla kadry nauczycielskiej z obszarów wiejskich oraz przeszkolono 173 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie bezpieczeństwa dzieci i ochrony praw dziecka.
 • Program "Młody Obywatel" - zainaugurowany w 2010 r. we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jego celem jest angażowanie młodzieży w działania budujące lokalny kapitał społeczny. W pilotażowej edycji programu wzięło udział 15 samorządów terytorialnych oraz 140 szkół gimnazjalnych i licealnych. Ponadto powstało 120 grup uczniowskich badających lokalny kapitał społeczny, a 150 nauczycieli wzięło udział w kursie e-coachingowym. W ramach kursu zdobyli oni wiedzę o pracy metodą projektu i budowaniu kapitału społecznego. Zorganizowano również 46 warsztatów stacjonarnych dla grupy 120 nauczycieli oraz dla 592 młodych osób dotyczące rozwijania umiejętności liderskich i rozwoju lokalnego.
 • Wolontariat pracowniczy - prowadzony w BGK od 2008 r. Jego głównym komponentem jest program "Wolontariat jest super!" przeprowadzany metodą konkursu. Pracownicy mogą zgłosić do realizacji własne projekty społeczne oparte o zidentyfikowane przez nich problemy lokalne. Od początku realizacji programu Fundacja BGK dofinansowała 50 projektów, na realizację których przeznaczyła łącznie blisko 203 740 zł. We wszystkich działaniach w ramach dotychczasowych edycji konkursu "Wolontariat jest super!" zanotowano 130 zaangażowań wolontariackich. Drugim elementem programu wolontariatu pracowniczego są realizowane w BGK doroczne akcje prowadzone pod hasłem "Małe marzenia do spełnienia". Akcje prowadzone są od 2008 r. W 2010 r. pracownicy BGK zorganizowali 2 zbiórki prezentów dla dzieci z domów dziecka: z okazji Dnia Dziecka oraz Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki zbiórkom w minionym roku spełniono 130 dziecięcych marzeń. W akcję włączyło się niemal 180 pracowników.

Nagrody otrzymane za działalność społecznie zaangażowaną firmy

7 pozycja w V Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2011 w sektorze finansowym, opublikowanym w dodatku Dziennika Gazety Prawnej.

Author Profile: admin

This author has published 69 articles so far. More info about the author is coming soon.

Annual CSR Outlook 2012 – nowa inicjatywa CSRinfo i Tchibo Warszawa

Jakie wydarzenia były najważniejsze w 2012 roku? Na jakie trendy menedżerowie powinni zwrócić uwagę w 2013 roku? Jak branża handlu detalicznego odpowiada na wyzwania zrównoważonego rozwoju? Na te pytania odpowiada najnowszy raport Annual CSR Outlook 2012 opracowany przez firmy CSRinfo i Tchibo Warszawa. Raport Annual CSR Outlook 2012 to pierwsze, tegoroczne, kompleksowe podsumowanie roku 2012 w obszarze CSR.

Więcej...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się