Telefon do Mamy

Celem autorskiego programu Orange Polska „Telefon do Mamy” jest pomoc w kontakcie z bliskimi chorym dzieciom w szpitalach. Na oddziałach dziecięcych w całej Polsce działa ponad 1000 przyjaznych i kolorowych „Telefonów do Mamy”, co oznacza, że korzystają z nich mali pacjenci na prawie każdym dziecięcym oddziale szpitalnym w Polsce. W Polsce rocznie w szpitalach przebywa ponad 1,5 mln dzieci. Nie zawsze rodzice mogą towarzyszyć dziecku w czasie jego pobytu w szpitalu, niewielu rodziców stać też na częste wizyty u dziecka. W takim wypadku jedynym możliwym kontaktem rodziców z dzieckiem staje się telefon.

Na oddziałach dziecięcych w całej Polsce działa 1075 przyjaznych i kolorowych „Telefonów do Mamy”, co oznacza, że korzystają z nich mali pacjenci na prawie każdym dziecięcym oddziale szpitalnym w Polsce. Telefony są umieszczone w miejscach dostępnych dla dzieci i są odpowiednio przystosowane do korzystania z nich przez najmłodszych.

Wszędzie tam, gdzie działają „Telefony do Mamy”, dzieci otrzymują bezpłatne karty telefoniczne. Do tej pory dzieci wykorzystały już ponad 1 000 000 darmowych kart i rozmawiały z bliskimi przez ponad 50 000 000 minut.

Program realizowany jest w Orange Polska od 2003 roku, a od 2006 jest jednym z kluczowych programów Fundacji Orange. „Telefon do Mamy” był pierwszym projektem z Polski reprezentowanym na „The European MerketPlace in Corporate Social Responsibility” w Brukseli.

Więcej na stronie – www.fundacja.orange.pl

Author Profile: Orange

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Charytatywne silent disco

Uczestnicy Orange Warsaw Festival 2014 włączyli się w charytatywne silent disco pod hasłem #rytmpomagania i wytańczyli ponad 23 tysiące minut. Każda minuta to 2 zł od Fundacji Orange na  wsparcie  dzieci w szpitalach.

Koncertom na Orange Warsaw Festiwal 2014 towarzyszyła akcja pod hasłem #rytmpomagania - czyli charytatywne silent disco Fundacji Orange. Za każdą minutę tańca Fundacja zdeklarowała przekazać 2 zł na rzecz dzieci w szpitalach. Uczestnicy inicjatywy wytańczyli łącznie 23 417 minut, więc kwota 46 834 zł została przeznaczona na wsparcie najmłodszych pacjentów i zamontowanie multimedialnych stanowisk edukacyjnych w 10 szpitalach w Polsce. Dzięki temu najmłodsi pacjenci mogą spędzać czas pomiędzy zabiegami na nauce, zabawie i rozwijaniu swoich cyfrowych kompetencji, ponieważ stanowiska te wyposażone są w odpowiednio dobrane gry i aplikacje. Taka atrakcja pomaga dzieciom twórczo i ciekawie wypełnić czas w szpitalu i skupić się choć na chwilę na czymś innym niż na chorobie. To ważne, aby z dala od domu i przyjaciół mogły poczuć się bezpieczniej.

Akcja #rytmpomagania trwała przez wszystkie trzy dni Orange Warsaw Festival od g.15.00 do 23.00, a słuchawki do silent disco były w ciągłym ruchu. Każdy mógł wybrać jeden z trzech kanałów muzycznych i tańczyć do swoich ulubionych piosenek. Rekordziści tańczyli ponad 4 godziny bez przerwy.

-„Dziś można pomagać na wiele sposobów, są różne akcje charytatywne, które przybierają nowoczesne, pozytywne i intrygujące formy. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli chociaż pięć osób, które wzięły udział w naszym silent disco, zabierze ze sobą „rytm pomagania”, rozejrzy się wokół siebie i zacznie angażować się społecznie i pomagać tym, którzy tego potrzebują także po powrocie z Orange Warsaw Festival” – mówi Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange.

Fundacja już po raz trzeci przygotowała akcję specjalną w ramach Orange Warsaw Festival, aby przy tej okazji promować postawy prospołeczne i idee dobroczynności. W poprzednich latach zapraszała uczestników koncertów do jazdy na rowerze i biegania na bieżniach, przeliczając kilometry na złotówki, za które fundowała edukacyjne pomoce dla dzieci niesłyszących i dla dzieci w szpitalach. Nowe multimedialne stoiska dla dzieci będą zamontowane w 10 placówkach do 15 lipca 2014 roku.

Filmowa relacja z akcji #rytmpomagania dostępna jest pod adresem: http://youtu.be/e5F-xFPuQ5M

Więcej informacji:  www.fundacja.orange.pl, www.facebook.com/FundacjaOrange

Author Profile: Orange

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Orange dla bibliotek

Program "Orange dla bibliotek" powstał po to, aby wspierać biblioteki publiczne w przemianie w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacji, kultury i edukacji poprzez zwiększenie dostępu do internetu.

Prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych, które zawarli w sierpniu 2009 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Orange. Jest to jedna z najważniejszych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w ostatnich latach, stawiana za wzór współpracy publiczno-prywatnej.

 Głównym założeniem programu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych społeczności lokalnych skupionych wokół bibliotek publicznych poprzez dostarczenie nowoczesnych technologii, Internetu, multimediów, a także wzrost wiedzy Polaków na temat ich pożytecznego wykorzystania w codziennym życiu.

Na czym polega program Orange dla bibliotek? W ramach programu, Orange Polska wraz z Fundacją Orange zapewnia placówkom bibliotecznym bezpłatny dostęp do Internetu oraz wspiera i promuje działania społeczno-edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, skierowanych głównie do grup zagrożonych e-wykluczeniem, aby świadomie i bezpiecznie nabywały one kompetencji cyfrowych.

W programie bierze udział ponad 3,3 tys. bibliotek. Dzięki narzędziom teleinformatycznym szczególnie przyciągają trzy ważne grupy społeczne szczególnie narażone na e-wykluczenie – dzieci z uboższych rodzin, osoby poszukujące pracy, a także osoby starsze.  Łącznie z bezpłatnego internetu od Orange w bibliotekach korzysta ok. 5 mln Polaków.

Fundacja Orange opracowała i dystrybuuje do bibliotek materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz podstaw korzystania z komputera i internetu przez osoby starsze. W ramach pakietu powstała prezentacja do prowadzenia zajęć, scenariusz ze wskazówkami, jak prowadzić zajęcia z seniorami oraz zeszyt uczestnika, w którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące używania internetu do usprawniania codziennych czynności.  Kursy dla dzieci i dla seniorów w bibliotekach prowadzą także wolontariusze Fundacji Orange.

W 2013 roku Fundacja zainicjowała projekt aktywizacji osób starszych „Spotkania z pasjami” – czyli cykl wirtualnych wywiadów nadawanych za pomocą streamingu do bibliotek, połączony z czatem, na którym użytkownicy mogli zadawać pytania gościom w studio. „Spotkaniach” wystąpili m.in. Krystyna Janda, Katarzyna Grochola, Jerzy Kryszak, Ewa Bem, DJ Wika, Emilian Kamiński, Jacek Pałkiewicz i wiele innych osób, które zachęcały widzów do aktywnego sposobu życia i realizowania swoich pasji bez względu na wiek. W każdej edycji projektu wzięło udział ponad 7 tys.osób z 400 bibliotek. Pod jego wpływem w wielu bibliotekach powstały kółka teatralne, kabarety seniorskie, wystawy malarskie i kursy komputerowe.  

Więcej informacji: www.fundacja.orange.pl

Author Profile: Orange

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Akademia Orange

Dostęp do kultury, Internetu i nowych technologii to szansa dla dzieci na rozwój ich kreatywności, talentów i pasji oraz na przygotowanie się do życia w cyfrowym świecie. Akademia Orange zapewnia im ten start.

Akademia Orange to program grantowy skierowany do organizacji społecznych, instytucji kultury i oświaty, które realizują nowoczesne projekty edukacji kulturalnej z udziałem dzieci i młodzieży.  Fundacja Orange wspiera te organizacje w prowadzeniu kreatywnych inicjatyw, które włączają młodych do udziału w kulturze poprzez wykorzystanie Internetu i nowych technologii.

Jednym z warunków ubiegania się o grant jest to, aby projekt realizowany był we współpracy z innymi organizacjami, bo w ten sposób zyskuje on nową jakość. W pierwszym stadium ubiegania się o grant należy przesłać 3 minutowy kreatywny film z opisem pomysłu na inicjatywę. Najlepsze koncepcje przechodzą do etapu drugiego, a finalnie oceniane są przez niezależną Kapitułę, w skład której wchodzą autorytety świata kultury i nowych mediów.

Każdego roku w Akademii Orange realizowanych jest 40 projektów dla 5 tys. młodych uczestników w całej Polsce. W czasie kreatywnych inicjatyw  budują wirtualne mapy miast, mini-roboty, modele 3D, tworzą filmy animowane, teledyski i remiksy do pieśni ludowych, uczą się cyfrowej obróbki fotografii i filmów, eksperymentują z dźwiękiem, przygotowują audiodeskrypcję do bajek dla niewidomych i wiele innych cyfrowych eksperymentów. Każdy projekt ma swój temat przewodni i konkretny cel. Dzięki temu dzieci i młodzież nie tylko zdobywają wiedzę, tworzą sztukę, poznają lokalną kulturę i historię, ale także rozwijają swoje e-kompetencje w praktyce.

Scenariusze zajęć i opisy projektów Akademii Orange dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska na portalu www.akademiaorange.pl. Dzięki temu kolejne organizacje i placówki mogą skorzystać z gotowych, sprawdzonych materiałów i przeprowadzić podobny projekt w swoim środowisku. 

Animatorzy kultury z organizacji, które otrzymały grant od Fundacji, zapraszani są na dwudniowe warsztaty, w czasie których pogłębiają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania licencji Creative Commons, prowadzenia projektu kulturalnego, wykorzystania Internetu i nowych technologii w swoich działaniach.

Efekty

Akademia Orange ma pozytywny wpływ zarówno na dzieci i młodzież (zdobywanie praktycznych umiejętności, w tym umiejętności cyfrowych, nabywanie wiedzy w obszarze kultury, wzrost aktywności społecznej i poczucia sprawczości, zwiększenie dostępu do kultury), jak i na organizacje realizujące projekty (trwała współpraca z partnerami, sieciowanie organizacji). Materiały powstałe w ramach programu stają się często wizytówką organizacji, umożliwiają jej zaistnienie w społecznej świadomości, zwiększenie swoich kompetencji i udoskonalenie działań, dzięki czemu metody pracy zastosowane w programie Fundacji Orange stają się inspiracją do późniejszych działań.

Więcej na stronie – www.fundacja.orange.pl, www.akademiaorange.pl

Author Profile: Orange

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Wolontariat pracowniczy

Program wolontariatu pracowniczego w Orange istnieje już od 2003 roku. Co roku ok. 3 tys. pracowników - wolontariuszy w całej Polsce pomaga innym, włączając się w programy Fundacji Orange oraz realizując własne charytatywne pomysły. Dzięki nim już ponad 30 tys. dzieci poznało zasady bezpieczeństwa w internecie, a 2 tys. seniorów nauczyło się obsługi komputera. Każdego roku wolontariusze realizują ok. 100 własnych projektów na rzecz społeczności lokalnych, uczą w szkołach numerów alarmowych, a także wspierają akcje społeczne naszych partnerów. Są tak bardzo zaangażowani w pomaganie, że ich działania dwukrotnie wyróżniono prestiżowym tytułem Dobroczyńca Roku.

Program wolontariatu w Orange to wiele możliwości na pomaganie. Każdy wolontariusz może znaleźć coś dla siebie wybierając jeden z projektów Fundacji lub realizując z naszą pomocą własny pomysł na pomaganie.

Pracownicy Orange Polska  jako wolontariusze:

1. angażują się w projekty edukacyjne

W ramach projektu „Bezpieczny Internet” wolontariusze pomagają dzieciom i młodzieży nauczyć się, jak bezpiecznie poruszać się po sieci oraz w jaki sposób mądrze i efektywnie korzystać z zasobów internetu.

Realizując zajęcia „ABC Internetu” pomagają osobom starszym odkrywać świat możliwości, które daje Internet! Prowadzą je możesz w bibliotekach współpracujących z Fundacją Orange czy np. lokalnych domach kultury.

„My dla Dzieci - numery alarmowe” to praktyczne warsztaty dla najmłodszych, w czasie których wolontariusze uczą reagowania w sytuacji zagrożenia i wzywania pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe

Realizując zajęcia „Maria i ja”, nasi wolontariusze włączają  się w akcję edukacyjną Fundacji SYNAPSIS, której celem jest budowanie świadomości na temat autyzmu wśród uczniów szkolnych i wsparcie ich w komunikowaniu się z osobami z autyzmem

2. realizują własne pomysły na pomaganie (wśród społeczności lokalnych)

Pracownicy Orange mogą opracować autorski projekt wolontariacki i ubiegać się o grant na jego realizację w ramach Konkursu grantowego Fundacji Orange. Jeśli w swoim otoczeniu widzą potrzebę pomocy, czy to w domu dziecka, szpitalu, czy w organizacji pozarządowej, mają możliwość złożenia wniosku w konkursie grantowym i zorganizowania akcji. Dzięki nim wiele społeczności lokalnych i organizacji zyskało nowy plac zabaw, świetlicę, odbyło wycieczkę edukacyjną czy szkolenie z obsługi komputerów. Wolontariusze pamiętają także o Dniu Dziecka, organizując pikniki, happeningi i inne atrakcje dla maluchów.  W ramach grantów nasi pracownicy wspólnie z Fundacją Orange zmieniają szare szpitalne świetlice czy sale w domach dziecka w kolorowe, przyjazne Bajkowe Kąciki - czyli przestrzeń do nauki i zabawy.

3. biorą udział w akcjach charytatywnych i społecznych

Orange i Fundacja Orange włączają się w ważne akcje społeczne, zapraszając do udziału w nich również swoich pracowników jako wolontariuszy. Nasi wolontariusze wspierają działania społeczne, realizowane w ramach eventów Orange np. w trakcie Orange Warsaw Festival. Dołączają także do akcji prowadzonych przez naszych partnerów np. Fundację Dzieci Niczyje, Fundację Synapsis, Koalicję Prezesi-Wolontariusze czy Centrum Wolontariatu.

A w grudniu w ramach świątecznej akcji „Mikołaje Orange” odwiedzają dzieci w szpitalach i innych placówkach. Wolontariusze przebierają się wtedy w stroje Mikołaja i niosą najmłodszym prezenty, aby z dala od domu, szkoły i przyjaciół miały namiastkę świąt.

4. prowadzą akcje wolontariackie w ramach wyjazdów szkoleniowych

Wolontariat to także dobry pomysł na integrację podczas wyjazdu szkoleniowego. Sposobów na takie pomaganie jest bardzo wiele. Może to być przygotowanie Bajkowego Kącika w szpitalu dziecięcym, zasadzenie ogrodu w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych, wyremontowanie sali gimnastycznej w szkole, którą dotknęła powódź, albo zorganizowanie wycieczki szkolnej dla młodzieży z ośrodka socjoterapii. To wspaniała okazja do wspólnej integracji i dzielenia radości z osobami, które potrzebują pomocy.

W Fundacji Orange o wolontariuszach mówi się, że mają w sobie Pierwiastek W* jak wolontariusz czyli dobre chęci do pomagania i dużo pozytywnej energii. Przez cały rok Orange stara się więc, by o nich dbać i wspierać ich w działaniu.  W intranecie stworzona została strona poświęcona wolontariatowi w ramach serwisu Orange Community, do dyspozycji pracowników są specjalne formularze i aplikacje zgłoszeniowe, a swoje umiejętności mogą rozwijać podczas szkoleń i spotkań dla wolontariuszy. Ogromne zaangażowanie w program wolontariatu doceniane jest każdego roku podczas specjalnej gali, na której wręczane są odznaki „Razem dla Innych” dla najbardziej aktywnych wolontariuszy.

Author Profile: Orange

This author has published 15 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się