Altix Sp. z o.o

Dane Kontaktowe

Adres firmy:

ul. Modlińska 246 C,

03-152 Warszawa,

tel. 22 510 10 90 fax. 22 510 10 97

www.altix.pl    

Adam Kalbarczyk

Opis działalności firmy

Firma Altix została założona w roku 1989 przez niewidomych informatyków. Celem działania miała być pomoc polskim niewidomym i słabowidzącym. W roku 1988 dzięki zaangażowaniu wspomnianej grupy informatyków, stworzenie syntezatora mówiącego po polsku, dostępnego cenowo dla każdego, stało się realne. Pierwsza jego sprzedaż miała miejsce w grudniu 1989 i to właśnie ten moment przyjęto za początek komputeryzacji polskich niewidomych.

Przez jakiś czas Altix był jedyną firmą na rynku tyfloinformatyki – czyli informatyki dla niewidomych, dziś jest wymieniana jako pierwsza i najważniejsza z trzech głównych firm o podobnym profilu działalności. Jako jedyna ma tak bogatą ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych – składającą się z kilkuset produktów, i jako jedyna zatrudnia tak wielu niepełnosprawnych – głównie niewidomych i słabowidzących, zgodnie z ideą, jaka przyświecała jej twórcom tj. kreowania „świata otwartego dla niewidomych”. Idea ta oznacza zarówno promowanie i oferowanie rozwiązań, dzięki którym niewidomi uzyskują pełny dostęp do edukacji, kultury, informacji itp., jak też zapewnianie miejsc pracy na rzecz tej idei. Zgodnie z przyjętymi w krajach zachodnich standardami wśród firm działających na rzecz osób niewidomych, firma Altix zatrudnia stale około 50% osób z niepełnosprawnością wzroku.

Altix współpracuje stale z ponad 50 producentami urządzeń i oprogramowania specjalistycznego na całym świecie. Dzięki tej współpracy niewidomi i słabowidzący mogą korzystać z mówiących komputerów wraz z podłączonymi do nich monitorami, wyświetlającymi tekst w brajlu, szerokiej gamy oprogramowania specjalistycznego, dającego dostęp do publikacji papierowych, książek mówionych (w specjalnym formacie DAISY), monitorów wyświetlających grafikę w sposób dotykowy, powiększalników elektronicznych i wielu innych rozwiązań, które czynią „świat widzących” dla nich dostępny.

Altix to także własne wyjątkowe produkty, które są doceniane na wielu międzynarodowych wystawach i które firma z powodzeniem zaczęła eksportować. Są to zarówno unikatowe w skali światowej programy tyfloinformatyczne, jak i bogata oferta tyflograficzna. Dostęp do komputera i Internetu w XXI wieku to kwestia bezdyskusyjna, co jednak gdy osoby z uszkodzonym narządem wzroku chcą wyjść na ulicę, przemieszczać się, brać czynny udział w życiu, jak widzący? Firma Altix jest producentem wszelkiego rodzaju takich rozwiązań. Są to linie naprowadzające, punkty uwagi, mapy i plany sytuacyjne – dostępne dla wszystkich. Nasze rozwiązania budują pozytywny wizerunek polskiej innowacyjności i myśli technicznej.

Firma Altix to także pionier w opracowaniu standardów w szkoleniach komputerowych dla niewidomych i słabowidzących.

Opis społecznego zaangażowania firmy

Altix jest firmą silnie związaną ze środowiskiem osób z dysfunkcją wzroku, ponieważ jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy tę branżę – informatykę dla niewidomych, czyli tyfloinformatykę. Od samego początku poza promocją rozwiązań informatycznych dla niewidomych, firma prowadziła i kontynuuje różnorodne społeczne działania na rzecz tego środowiska. Firma z racji swej specyfiki (zatrudniania około 50% niepełnosprawnych) była silnie społecznie zaangażowana w pomoc dla środowiska, Zarząd postanowił wdrożyć program wolontariatu pracowniczego „Widzieć Więcej”.

Celem programu wolontariatu pracowniczego „Widzieć Więcej” jest rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników firmy, zachęcanie do dzielenia się swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. Program wolontariatu „Widzieć Więcej” koordynowany jest przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Altix pomaga osobom prywatnym i instytucjom związanym ze środowiskiem niewidomych. Dotacje przekazywane są między innymi szkołom dla niewidomych, zakładom pracy zatrudniającym niepełnosprawnych, oddziałom Polskiego Związku Niewidomych.

Gdy w roku 1999 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołał program „Komputer dla Homera” mający na celu dofinansowanie zakupu sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku, pracownicy naszej firmy jako wolontariusze pomagali wielu niewidomym w wypełnianiu wniosków.

Na początku lat dwutysięcznych ściśle współpracowaliśmy z Polskim Związkiem Niewidomych pomagając Zarządowi Głównemu w rehabilitacji społecznej niewidomych.

Od roku 2008 pomagamy zakładać i utrzymywać 10 Tyflopunktów (punktów informacyjno-rehabilitacyjnych) na terenie całego kraju w ramach wieloletniego programu mającego na celu znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez niewidomych oraz założenie własnej firmy. Uczestniczymy w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez POPON, które zmierzają do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Urzędy Pracy kierują do nas inwalidów wzroku, których w wielu przypadkach zatrudniamy. Altix od początku powstania idei międzynarodowej Konferencji REHA for The Blind In Poland jest jednym z głównych jej sponsorów oraz partnerem. Konferencję co roku odwiedza niemal 2000 osób, między innymi przedstawiciele władz samorządowych, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Niewidomych, szkół masowych z oddziałami integracyjnymi oraz ośrodków szkolno-wychowawczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących, okulistów, spółdzielni i innych. Uczestniczyliśmy również w konsultacjach i pracach wdrożeniowych Fundacji Szansa dla Niewidomych przy tworzeniu portalu społecznościowego dla niewidomych Tyflosfera. Altix organizuje krajowe i zagraniczne wyjazdy na konferencje, wystawy, spotkania niewidomych i ich opiekunów. Wspólnym tematem tych wyjazdów jest rehabilitacja inwalidów wzroku. Staramy się wysyłać naszych niepełnosprawnych pracowników-wolontariuszy w towarzystwie przewodników-asystentów.

Nasi pracownicy pomagali między innymi w:

•             największej konferencji rehabilitacyjnej na świecie CSUN w Los Angeles (USA),

•             wystawie sprzętu rehabilitacyjnego SightCity we Frankfurcie (Niemcy),

•             wystawie sprzętu rehabilitacyjnego SightWorld w Tokio (Japonia),

•             konferencji rehablitacyjnej Vision 2014 w Melbourne (Australia),

•             wystawie sprzętu rehabilitacyjnego ReaTech w SaoPaulo (Brazylia),

•             wystawie Sight Village w Birmingham (Anglia),

•             spotkaniach rehabilitacyjnych w Holandii,

•             szkoleniach dotyczących brajlowskich drukarek w Szwecji,

•             konferencji Światowej Organizacji Niewidomych w Genewie (Szwajcaria),

•             wyjeździe do Nowej Zelandii: „Śladami Władcy Pierścieni”,

•             spotkaniach integracyjno-szkoleniowych w Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania),

Altix pragnie tworzyć partnerstwo pomiędzy swoimi pracownikami a środowiskiem osób niewidomych i niedowidzących, co jednocześnie ma służyć aktywnemu włączaniu się pracowników firmy w działania na rzecz tego środowiska. Pracownicy świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących przy wykorzystaniu swoich umiejętności, jednocześnie realizując swoje zainteresowania. Program obejmuje wszystkich zainteresowanych pracowników firmy Altix bez ograniczeń.

Akcja Tyflobus

Firma Altix zaangażowała się w akcję TYFLOBUS organizowaną przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Specjalny, rehabilitacyjny TYFLOBUS zawitał do ponad 45 miast Polski. By dotrzeć do jak największego grona odbiorców, przystanki zostały zaplanowane w największych miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych oraz w małych i dużych miastach. Tyflobus zatrzymywał się na rynkach miejskich, deptakach, przy ratuszach oraz centrach pomocy rodzinie. Akcję rozpoczynaliśmy od prezentacji, podczas której każdy odwiedzający mógł zapoznać się z urządzeniami, dzięki którym niewidomi i niedowidzący stają się bardziej samodzielni. Każdy potencjalny pracodawca mógł się przekonać, w jaki sposób osoba niewidoma może pracować. Zostały przedstawione przykładowe stanowiska pracy dla osoby niewidomej, niedowidzącej i seniora. Zostały zaprezentowane nowoczesne pomoce wykorzystywane przez osoby niewidome i niedowidzące w życiu codziennym. Podczas akcji można było zasięgnąć porady u tyflospecjalistów i wolontariuszy z jakich źródeł i w jaki sposób można się ubiegać o dofinansowania na niezbędny sprzęt i programy.

Międzynarodowa Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND

Jest to największe wydarzenie tego rodzaju w Europie Wschodniej i Środkowej. To także przedsięwzięcie skierowane zarówno do całego środowiska osób niewidomych i słabowidzących, jak i do wszystkich, którzy pragną bliżej poznać „świat niewidomych”. Konferencja gromadzi tysiące uczestników. W organizacji wszystkich atrakcji oferowanych podczas konferencji pomagali pracownicy i wolontariusze firmy Altix, oferowali pomoc techniczną, pomagali jako przewodnicy osób niewidomych, pomagali w organizacji konferencji.

Poprzez realizowane akcje w ramach programu wolontariatu pracowniczego chcemy nie tylko przyczynić się do pomocy dla środowiska osób niewidomych i niedowidzących, ale również zintegrować pracowników firmy, zadbać o dobrą atmosferę i przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań.

Kwartalnik HELP

Firma Altix jest głównym sponsorem kwartalnika, który jest wydawany od lat 90. Dzięki wsparciu firmy Altix, od 3 lat jest wydawany w nowej wersji – w jego tworzeniu uczestniczą pracownicy Altix oraz osoby niepełnosprawne związane z Fundacją Szansa. Help ma charakter integracyjny oraz informacyjno-społeczny. Poruszył wiele ciekawych („Jak powstawała biblioteka dla niewidomych w RPA”) oraz praktycznych („Elektroniczne lupy HD - przegląd.”, „Udźwiękowione telefony z ekranem dotykowym.”) tematów. Kwartalnik zawierał artykuły skierowane nie tylko do niepełnosprawnych, ale również ich opiekunów jak i osób pośrednio z nimi związanych (urzędnicy, pracodawcy, uczelnie, osoby pełnosprawne).

Altix, od początku, tj. od roku 1990, przeznacza część zysku na pomoc dla środowiska niewidomych i niedowidzących. W związku z tym, że pomoc ta jest znacząca, podjęliśmy decyzję, by była ona kierowana poprzez fundację. Stworzyliśmy ją już w roku 1992. Fundacja powstała z inicjatywy różnych osób i instytucji i początkowo przyjęła nazwę "Unia Pomocy Niepełnosprawnym – Szansa", która przekształciła się w "Fundację Szansa dla Niewidomych".

.

Author Profile: encode

This author has published 8 articles so far. More info about the author is coming soon.
DOBRE PRAKTYKI
poprzedni
następny

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się