Jak prezes z prezesem - Marek Grodziński i Ireneusz Białek

Pierwsze spotkanie z tego cyklu poświęcone było omówieniu pracy grupy roboczej Come CloSeR to Disability, która spotyka się regularnie łącząc menedżerów biznesu z ekspertami społecznymi w obszarach związanych z włączaniem do pracy różnorodnych grup, które dotąd były marginalizowane, a przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami. Spotkania organizuje cyklicznie Fundacja MOFFIN i uczestniczy w nich kilkanaście firm zainteresowanych tematem. Na tym etapie najistotniejsze jest, aby uczestnicy poznali szczegółowe zagadnienia związane z rekrutacją osób z niepełnosprawnościami, racjonalną adaptacją miejsca pracy, przedyskutowali funkcjonujące w niektórych krajach systemy wsparcia i wzajemnie się poznali, tworząc tym samym efektywną sieć współpracy.


Prezes Marek Grodziński zaproponował, aby temat ten upowszechniać jak najszerzej wśród firm członkowskich zrzeszonych w Związku Liderów Usług Biznesowych ABSL, a tym samym podnosić wiedzę i świadomość wśród kadry menedżerskiej, a następnie pracowników firm. Wyraził też nadzieję, iż grupa robocza wypracuje narzędzia pozwalające włączać osoby z niepełnosprawnościami do zespołów pracowniczych i podnosić ich kompetencje pozwalające utrzymać pracę i gwarantować rozwój w firmie.

Prezes Ireneusz Białek, powołując się na wieloletnie doświadczenia w zakresie udostępniania grupom słabszym i marginalizowanym edukacji na poziomie uniwersyteckim zgodził się z poglądem, iż kompetencje są najistotniejszym kryterium włączania osób z niepełnosprawnościami do pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Podkreślił on też jednak, że świadomość otoczenia, w tym kadry menedżerskiej co do odpowiednich adaptacji miejsca pracy i specyficznych potrzeb związanych z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnościami niewidocznymi, to jeden z kluczy do tego, aby uznać, że firma podchodzi do zagadnienia kompleksowo nie zadowalając się faktem, że jest zlokalizowana w budynku wolnym od barier architektonicznych. Bariery architektoniczne to bowiem tylko fragment o wiele szerszego zagadnienia, które może dotyczyć znacznie większej liczby ludzi niż się nam z pozoru wydaje, na przykład osób czasowo chorujących, a niemających orzeczenia o niepełnosprawności lub chorujących przewlekle i potrzebujących rozmaitych niestandardowych adaptacji w miejscu pracy lub przynajmniej świadomości otoczenia w tym obszarze.

Prezesi zgodzili się, że organizowane od ubiegłego roku Come CloSeR Show jest wydarzeniem dającym szanse na zawiązywanie sieci współpracy w tym zakresie tematycznym oraz postrzegania zagadnienia różnorodności jako szansę, a nie problem dla firm. Kolejna edycja Show planowana jest na maj 2017 r. a więcej szczegółów znaleźć będzie można na stronie wydarzenia pod adresem www.comeCloSeRshow.eu

Koalicja Prezesi Wolontariusze oraz Fundacja Ashoka Innowatorzy dla dobra publicznego rozpoczęły wspólny program “Jak Prezes z Prezesem“. Celem programu jest nawiązanie współpracy zaangażowanych społecznie prezesów i członków zarządów firm z wybitnymi innowatorami społecznymi wspieranymi przez Ashokę oraz wymiana pomiędzy nimi. Dzięki programowi przedstawiciele biznesu stają się aktywnymi uczestnikami procesu poszukiwania rozwiązań najbardziej palących problemów społecznych w Polsce. Innowatorzy zaś zyskują doświadczonych i efektywnych sprzymierzeńców w realizacji swoich misji.

 

 

 

Zapisz

Author Profile: k.kunert

This author has published 20 articles so far. More info about the author is coming soon.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się